POPP "Art."

               Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, organem nadzorującym pracę pedagogiczną jest Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej (wcześniejsza nazwa placówki) powstał w 2000 roku w wyniku połączenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 działających w Czechowicach-Dziedzicach prawie od 30 lat.

Siedziba ogniska mieści się przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dziedzicach, natomiast wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane są na terenie szkół i placówek oświatowo - kulturalnych na terenie 17 miejscowości powiatu bielskiego: Czechowic -Dziedzic, Kobiernic, Bujakowa, Szczyrku, Międzyrzecza, Bystrej, Buczkowic, Rybarzowic, Starej Wsi, Ligoty, Zabrzega, Hecznarowic, Kaniowa, Bestwiny, Godziszki, Kóz, Mesznej.

Oferta zajęć POPP "Art." obejmuje takie formy jak: plastyka, ceramika artystyczna, grafika komputerowa, grafika warsztatowa, rękodzieło artystyczne, taniec, mażoretki, gimnastyka artystyczna, modelarstwo, zajęcia muzyczne, wokalne, sportowe, szachowe, teatralne, językowe. Placówka skupia w swych kołach dzieci w wieku przedszkolnym, ze szkół podstawowych, jak również młodzież gimnazjalną i ze szkół ponadgimnazjalnych. Wychowankowie uświetniają swymi pracami i występami wiele imprez o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskim i międzynarodowym.

Popp jest organizatorem/współorganizatorem wielu imprez masowych realizowanych na terenie Czechowic-Dziedzic i powiatu bielskiego. Cyklicznie organizujemy konkursy plastyczne, koncerty, turnieje taneczne, zawody sportowe, turnieje szachowe, warsztaty artystyczne.  Prowadzimy bogatą działalność wystawienniczą, organizujemy  wystawy pokonkursowe, poplenerowe, promujemy zdolnych wychowanków zajęć. Wychowankowie POPP "Art." biorą udział w wielu przedsięwzięciach inicjowanych w środowiskach lokalnych - miejscowościach, gdzie prowadzone są zajęcia. Od kilku lat organizujemy duże imprezy o charakterze integracyjnym, gdzie spotykają sie wychowankowie, nauczyciele, rodzice. Są to wernisaże wystaw plastycznych wychowanków - "Nasze pasje" i nauczycieli - "Wspólne przestrzenie". Charakter integracyjny ma także program edukacyjny "realizujemy nasze pasje. Uczymy sie kreatywności", w ramach którego organizowany jest koncert zespołów muzyczno-tanecznych i wernisaż prac plastycznych wychowanków.


Odsłon artykułów:
404090

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates