Kalendarium - 2007/2008

ORGANIZACJA IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

22.09.2007r. - współorganizacja IV Festiwalu Piosenki i Poezji Religijnej w Miejskim Domu Kultury
w Czechowicach -Dziedzicach /przygotowanie dekoracji, projekt plakatu i zaproszeń/.

15.10.2007r. – organizacja Powiatowego Dnia Edukacji / Dom Kultury „Silesia” w Czechowicach –Dz./, przygotowanie dekoracji, prowadzenie imprezy.

19-22.11.2007r. – współorganizacja warsztatów bibułkarskich „Kolorowy zawrót głowy”
z Czechowickim Stowarzyszeniem „Kultura” (warsztaty i duża wystawa podsumowująca w Zabrzegu, Ligocie, Czechowicach – Dziedzicach.

29.11.2007r. - współorganizacja Dnia Podchorążego w Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach.

17.12.2007r. - organizacja Rodzinnego Światecznego Turnieju Szachowego dla 26 uczestników koła szachowego w Buczkowicach- zaangażowanie instruktora zajęć szachowych.

16.01.2008r. - organizacja Turnieju Szachowego „Zima 2008” w SP nr 7 w Czechowicach -Dziedzicach /16 uczestników, zaangażowanie instruktora kół szachowych w Czechowicach-Dz./.

08.02.2008r.– organizacja zawodów w Jeździe Szybkiej na Lodzie dla dzieci i młodzieży org. przez POPP „Art.” i MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach (131 uczestników).

11.02.2008r. - organizacja Szkolnych Szachowych Mistrzostw Szkoły w Buczkowicach /13 uczestników/ - zaangażowanie instruktora zajęć szachowych.

20.02.2008r. - organizacja Szkolnych Szachowych Mistrzostw Szkoły w Rybarzowicach /14 uczestników/- zaangażowanie instruktora zajęć szachowych.

25.02.2008r. - organizacja szkolnych szachowych Mistrzostw Szkoły w Godziszce /9 uczestników/- zaangażowanie instruktora zajęć szachowych.

14.03.2008r. – współorganizacja i udział w VI Targach Edukacyjnych – współpraca z ZSTiL w Czechowicach –Dz. ( foldery promocyjne, plakaty, banery, występ młodzieżowej orkiestry Con Fuoco Band).

28.03.2008r. –organizacja Eliminacji Powiatowych 53 Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego
– 16 uczestników, współpraca z ZSTiL w Czechowicach-Dz.

04.04.2008r. - organizacja wernisażu prac wychowanków POPP „Art.” „Nasze Pasje” - 18 osób z pracowni plastycznej w Ligocie, pracowni ceramiki i grafiki komputerowej w Czechowicach -Dziedzicach
24.05.2008r. - współorganizacja V Festiwalu Piosenki i Poezji Religijnej w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach -Dziedzicach / projekt plakatu i zaproszeń/.

30.05.2008r. – organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka – Korowód Młodości (przemarsz z centrum miasta na teren kąpieliska), prezentacje artystyczne zespołów szkolnych, konkursy, warsztaty, rozgrywki sportowe dla uczestników Korowodu, konkurs na Najbardziej Fantazyjny Kapelusz
(udział 544 dzieci i młodzieży, współpraca z MOSiR-em, UM, MBP, MDK w Czechowicach-Dz.)-prezentacja sekcji gimnastyki artystycznej, zespołu „Piccolo”, zespołu wokalnego.

02.06.2008 r.– organizacja Turnieju Szachowego z okazji Dnia Dziecka - /GOKSiR Buczkowice, 28 zawodników/ - zaangażowanie instruktora zajęć szachowych w Buczkowicach.

14.06.2008r.- organizacja turnieju mini – siatkówki między uczestnikami koła sportowego POPP „Art.” w Bystrej i Mesznej / SP Bystra, 25 uczestników/ - zaangażowanie instruktora zajęć sportowych

ORGANIZACJA KONKURSÓW PLASTYCZNYCH:


Gminny „Barwy jesieni” - VIII edycja (13.12.2007r. Galeria ExLibris, Czechowice-Dz. – podsumowanie i wystawa, 613 prac z 25 szkół i placówek oświatowych, 12 nagród i 28 wyróżnień).
Powiatowy grafiki komputerowej „Kim jestem? – moje metamorfozy” – VI edycja pod patronatem Starosty Bielskiego (11.06.2008r. Galeria ExLibris, Czechowice-Dz.- podsumowanie i wystawa: 195 prac z 13 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z: Czechowic-Dziedzic, Bystrej, Bytomia, Szczyrku, Bestwiny, Mesznej, Tarnowskich Gór, Zabrza, Bielska –Białej - przyznano 12 nagród oraz 8 wyróżnień, wszystkie prace uzyskały kwalifikacje na wystawę)

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA:

14.12.2007r. - wernisaż prac plastycznych nauczycieli POPP „Art.” „Dotyk
koloru” z okazji 5- lecia Galerii ExLibris
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
14.03.2008r. – przygotowanie ekspozycji promocyjnej POPP „Art.” –VI Targi Edukacyjne (ZSTiL w Czechowicach-Dz.)
27.03.2008. - przygotowanie ekspozycji w Delegaturze Kuratorium Oświaty
w Bielsku – Białej – prezentacja pracowni ceramicznej
przy ZL w Czechowicach-Dziedzicach
04.04.2008r. - wernisaż prac plastycznych i ceramicznych wychowanków
POPP „Art.” „Nasze Pasje”
w Galerii ExLibris MBP w Czechowicach - Dziedzicach


Wystawy indywidualne:
wystawy indywidualne uczestników zajęć.

Wystawy pokonkursowe:
„Barwy jesieni” – konkurs plastyczny, Galeria ExLibris w Czechowicach – Dziedzicach grudzień 2007r.
„Kim jestem? –moje metamorfozy”- konkurs grafiki komputerowej, Galeria ExLibris w Czechowicach-Dz. –czerwiec 2008r.


Realizacja programów ministerialnych:


W roku szkolnym 2007/08 realizowano dwa programy ministerialne:
- Program „Wszystkie drogi prowadzą do... nasze ważne drogowskazy”” realizowany od 01.09.2007 do 30.11.2007r. w ramach grantów Ministerstwa Edukacji Narodowej - organizacja 15 wycieczek o charakterze edukacyjno – kulturalnym dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez POPP na terenie szkół ponadgimnazjalnych (prowadzonych przez wnioskodawcę) i w innych miejscowościach powiatu bielskiego.
Organizacja cyklów wycieczek: „ MOJE odkrywanie sztuki”, „Śląsk –MOJA mała ojczyzna”, „ MOJE spotkania ze sztuką” była uzupełnieniem oferty zajęć realizowanych przez POPP „Art.” w roku szkolnym 2007/2008. Programem objętych zostało 603 dzieci i młodzieży. Całkowity koszt programu wyniósł 43 936,28 zł.
- Program „Sport i rekreacja – Twoja motywacja do…sukcesu II” realizowany od 01.09.2007 do 30.11.2007r. w ramach grantów Ministerstwa Sportu (25 000 zł). zakładał organizację zajęć sportowych – piłki siatkowej, koszykówki i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach godzin pozalekcyjnych na terenie 6 szkół: 4 ponadgimnazjalnych w Czechowicach-Dziedzicach i szkoły podstawowej w Bystrej i Mesznej. W stałych zajęciach uczestniczyło 396 uczniów, zaangażowanych było 16 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano również międzyszkolne zawody siatkówki dziewcząt i chłopców oraz koszykówki dziewcząt i chłopców na terenie 3 szkół: Zespołu Liceów, Zespołu Szkół „Silesia” i Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach. Całkowity koszt programu wyniósł 56041,59 zł.
- Program „ Szukajmy kolorów… w życiu” realizowany z grantów Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wspierania programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu
bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”
Program trwał od 15 listopada do 15 grudnia 2007 roku i zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów literackich, teatralnych, wokalnych, wykładów o Śląsku Cieszyńskim, „Świat naszych przodków”, „Ciekawa
matematyka”( znacząca współpraca z Miejskim Domem Kultury w Cz-Dz - udostępnienie pomieszczeń), organizację 2 wycieczek edukacyjno-kulturalnych (Zakopane,Warszawa) oraz podsumowanie konkursu
plastycznego „Barwy Jesieni” (wernisaż i wydanie kalendarzy z pracami pokonkursowymi). Programem objętych było 297 dzieci i młodzieży. Organizacja konkursu objęła 613 uczestników. Całkowity koszt programu wyniósł 28367,73 zł.

Współpraca międzynarodowa


07.07.2008- 19.07.2008r. – wymiana młodzieży z Polski i Niemiec w Blankenheim w Niemczech w ramach współpracy Powiatu Bielskiego i Rhein –Erft-Kreis.

 

Odsłon artykułów:
558487

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates