Kalendarium - 2008/2009

ORGANIZACJA IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009


18.10.2008r. - współorganizacja koncertu charytatywnego na rzecz czechowickiego hospicjum
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zagrajmy dla Hospicjum” w Domu Harcerza w Czechowicach -Dziedzicach /przygotowanie dekoracji, projekt plakatu i zaproszeń, prezentacje artystyczne – Mażoretki „Gracja”, zespół fletów prostych „Piccolo, młodzieżowa orkiestra Con Fuoco Band, przekazanie prac plastycznych przez nauczycieli POPP na aukcję/.


05.12.2008r. - współorganizacja Dnia Podchorążego w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach /dekoracja, zaproszenia, prezentacje artystyczne - koło taneczne, sekcja gimnastyki artystycznej/.


30.01.2009r. - organizacja Turnieju Szachowego „Zima 2009” w SP nr 7 Czechowicach–Dz. /14 uczestników/- zaangażowanie instruktora zajęć szachowych w Czechowicach – Dz.


30.01.2009r.organizacja zawodów w Jeździe Szybkiej na Lodzie dla dzieci i młodzieży org. przez POPP „Art.” i MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach (18 uczestników) - zaangażowanie instruktora zajęć sportowych w Czechowicach –Dz.


20.02.2009r.organizacja zawodów w Jeździe Szybkiej na Lodzie dla dzieci i młodzieży org. przez POPP „Art.” i MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach (53 uczestników) - zaangażowanie instruktora zajęć szachowych w Czechowicach –Dz.


20.03.2009r. organizacja Eliminacji Powiatowych 54 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 16 uczestników, współpraca z ZL w Czechowicach -Dz.


27.03.2009r. – współorganizacja i udział w VII Targach Edukacyjnych
współpraca z ZSTiL w Czechowicach –Dz. ( foldery promocyjne, plakaty, banery, występ młodzieżowej orkiestry Con Fuoco Band).


19.04.2009r.organizacja Międzyszkolnych Zawodów Modeli Halowych kategorii F1N
w Kozach
/zaangażowanie instruktora zajęć modelarstwa w Kozach/.


26.04.2009r.współorganizacja gminnej imprezy „Lataj z nami” w Kozach, współpraca
z Domem Kultury w Kozach /zaangażowanie instruktora zajęć modelarstwa w Kozach/.


22.05.2009r. – organizacja imprezy – „Korowód Młodości z Unią” w ramach projektu „Zakochaj się w funduszach europejskich” Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie
(przemarsz z centrum miasta na teren kąpieliska), prezentacje artystyczne zespołów szkolnych, konkursy, warsztaty, rozgrywki sportowe dla uczestników Korowodu, konkurs na Najbardziej Fantazyjny Kapelusz Europejski (udział 658 dzieci, młodzieży i nauczycieli, współpraca z MOSiR-em, UM, MBP, MDK
w Czechowicach-Dz.) - prezentacja zespołu „Piccolo”, zespołu wokalnego Bel Canto, mażoretki „Gracja”, pokaz modeli latających, warsztaty plastyczne, bibułkarskie.


23.05.2009r. - współorganizacja V Festiwalu Piosenki i Poezji Religijnej w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach -Dziedzicach / projekt plakatu i zaproszeń/, wspólpraca z Towarzystwem Charytatywnym im. O. Pio.


24.05.2009r. - współorganizacja festynu parafialnego przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach - Dziedzicach / warsztaty muzyczne i bibułkarskie/.


27.05.2009r. - współorganizacja wojewódzkiego finału „Parafiady” w Domu Kultury „Silesia”
w Czechowicach - Dziedzicach / dekoracja, prezentacje artystyczne- Zespół wokalny Bel Canto i zespół fletów prostych „Piccolo”/.


09.06.2009r.- organizacja pokazu przedszkolnej sekcji gimnastyki artystycznej dla rodziców i zaproszonych gości w ZL („Sokół”) w Czechowicach –Dz. /zaangażowanie instruktora sekcji gimnastyki art./.


ORGANIZACJA KONKURSÓW PLASTYCZNYCH:

Gminny Konkurs Plastyczny „Barwy jesieni” - IX edycja - 17.12.2008r. MOSiR, Czechowice-Dz. – podsumowanie i wystawa, 513 prac z 21 szkół i placówek oświatowych, 19 nagród i 18 wyróżnień


Konkurs grafiki komputerowej „Kim jestem? – moje metamorfozy”VII edycja pod patronatem Starosty Bielskiego (10.06.2009r. Galeria ExLibris, Czechowice-Dz.- podsumowanie i wystawa: 116 prac z 10 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z: Czechowic-Dziedzic, Bystrej, Zabrzega, Mesznej, Zabrza, Gliwic, Chorzowa, Bielska –Białej - przyznano 9 nagród oraz 12 wyróżnień, wszystkie prace uzyskały kwalifikacje na wystawę)


Konkurs „Uwolnić Odblaski” org. wspólnie z GRUPĄ LOTOS (23.06.2009r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie) podsumowanie i wystawa: 62 prace z 10 szkół z powiatu bielskiego przyznano 3 nagrody oraz 7 wyróżnień

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA:


-24.10.2008r. - ekspozycja prac ceramicznych i grafiki komputerowej w ZL w Czechowicach -Dz. z okazji 60-lecia szkoły.

-5-7.11.2008r. - ekspozycja promocyjna POPP „Art.” na Targach w Orlovej /Czechy/ w ramach szerokiej prezentacji Urzędu Miejskiego w Czechowicach -Dziedzicach.
-21.11.2008r. - wernisaż prac plastycznych i fotograficznych nauczycieli POPP „Art.” „Wspólne Przestrzenie - Paryskie Impresje” w Galerii ExLibris przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach.
-24.03.2009r. - wernisaż prac plastycznych i fotograficznych nauczycieli POPP „Art.” „Wspólne Przestrzenie - Paryskie Impresje” w Klubie Nauczyciela w Bielsku - Białej.
-27.03.2008r. – przygotowanie ekspozycji promocyjnej POPP „Art.” – VII Targi Edukacyjne (ZSTiL w Czechowicach-Dz.).
-17.04.2009r. - wernisaż prac plastycznych i ceramicznych wychowanków POPP „Art.” „Nasze Pasje” w Galerii ExLibris MBP w Czechowicach - Dziedzicach (40 wychowanków).
maj 2009r. - ekspozycja prac ceramicznych, plastycznych, grafiki komputerowej w Centrum Handlowym „Sfera” w Bielsku- Białej w ramach Festiwalu Ekspresji Dziecięcej org. przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku - Białej.
-23.05.2009r. - ekspozycja prac plastycznych z wystawy „Nasze Pasje” /pracownia w Ligocie/ na festynie szkolnym org. przez Zespół Szkół w Zabrzegu w ciągu roku szkolnego – ekspozycje prac wychowanków na terenie ZL w Czechowicach -Dz, DK i SP nr 2 w Ligocie.

Wystawy pokonkursowe:


„Barwy jesieni” – konkurs plastyczny, MOSIR w Czechowicach - Dziedzicach, grudzień 2008r. , Galeria ExLibris w Czechowicach – Dz.,kwiecień 2009r.
„Kim jestem? –moje metamorfozy”- konkurs grafiki komputerowej,
Galeria ExLibris w Czechowicach-Dz. – czerwiec 2009r.

Realizacja programów ministerialnych:

W roku szkolnym 2008/09 rozpoczęto realizację programu
- „Sport i rekreacja – Twoja motywacja do…sukcesu – Już umiem pływać!”.

Program realizowany jest w terminie od 16.02.2009 do 15.12.2009r. w ramach grantów Ministerstwa Sportu (70 000 zł). W ramach projektu realizowanych jest 36 godzin nauki pływania tygodniowo na terenie basenu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz zajęć sportowych (siatkówka, koszykówka) w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Programem objęte są szkoły ponadgimnazjalne Zespół Liceów im.M. Skłodowskiej- Curie, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, Zespół Szkół „Silesia”, Zespół Handlowo-Usługowych, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 (prowadzone przez powiat bielski), dla których przewidziano 20 godzin zajęć w tygodniu. 16 godzin zajęć ( w tym 6 godzin realizowanych przez POPP „Art.”) skierowanych jest do dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych (Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie, Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Zatoka”, Świetlica Profilaktyczna Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio), do podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” oraz do szkół podstawowych i gimnazjalnych z Czechowic –Dziedzic i powiatu bielskiego. Całym programem objętych zostanie 750 uczestników i zaangażowanych zostanie 17 nauczycieli wychowania fizycznego. W ramach projektu odbędą się międzyszkolne mikołajkowe zawody pływackie o Puchar Starosty Bielskiego (grudzień 2009r.), połączone z profesjonalnym pokazem ratownictwa wodnego i płetwonurków.

- Projekt „Zakochaj się w funduszach europejskich” realizowany był w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.” było jedną z 10 placówek z całej Polski, która zakwalifikowała się do udziału w w/w projekcie. Uczestnicy projektu mieli za zadanie powołać i koordynować pracami zespołów młodzieżowych, które przeprowadziły w miesiącach styczeń, luty 2009 roku monitoring na temat wykorzystania funduszy europejskich w swoich regionach. Młodzież odwiedziła wybrane obiekty, inwestycje, zapoznała się z lokalnymi programami współfinansowanymi z funduszy unijnych. Monitoring obejmował projekty infrastrukturalne, oraz inwestycje w kapitał ludzki. Wynikiem przeprowadzonego monitoringu było przygotowanie raportu prezentującego najciekawsze i najbardziej efektywne projekty. Najciekawsze, zaprezentowane we wszystkich raportach programy realizowane z funduszy unijnych znalazły sięna trójwymiarowej makiecie z mapą Polski, która zostanie przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Udział w projekcie był więc wspaniałą promocją naszego regionu. Podsumowaniem projektu był zorganizowany 22.05.2009r. Festyn Europejski pod hasłem „Korowód Młodości…z Unią” . Impreza rozpoczęła się wspólnym przemarszem dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli z władzami samorządu gminnego, powiatowego ulicami miasta na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Paradę prowadziła orkiestra dęta z zespołem mażoretek. Motywem przewodnim parady/całej imprezy był konkurs na Najbardziej Fantazyjny Kapelusz Europejski. Na terenie MOSiR-u odbyły się artystyczne prezentacje szkolne, zawody sportowe (piłka nożna, siatkówka, kometka, gry zręcznościowe), warsztaty artystyczne (plastyczne, bibułkarstwa, origami, rękodzieła artystycznego), pokazy modeli latających. Organizacja tak dużej imprezy integracyjnej dla szkół i placówek oświatowo- wychowawczych z terenu Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice i powiatu bielskiego, możliwa była dzięki wsparciu: Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskiemu Domowi Kultury w Cz-Dz. Poprzez przystąpienie do ogólnopolskiego projektu „Zakochaj się w Funduszach Europejskich”
w tym roku impreza nabrała wyrazu… europejskiego
.

 

Odsłon artykułów:
558479

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates