Kalendarium - 2009/2010

ORGANIZACJA IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

16.10.2009r. - współorganizacja Powiatowego Dnia Edukacji w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach /przygotowanie zaproszeń i dekoracji/.
22.10.2009r. - współorganizacja koncertu charytatywnego na rzecz czechowickiego hospicjum
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zagrajmy dla Hospicjum” w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach -Dziedzicach /przygotowanie dekoracji, projekt plakatu i zaproszeń, prezentacje artystyczne – Mażoretki
ze Starej Wsi, zespół fletów prostych „Piccolo z Kaniowa, grupy teatralnej z Czechowic - Dziedzic/.
11-13.11.2009r. - organizacja wyjazdowego pleneru dla dzieci i młodzieży do Poronina – 18 osób
z pracowni ceramiki i grafiki komputerowej z Czechowic – Dziedzic, z pracowni plastycznej w Zabrzegu
i Ligocie.
24.11.09r. - organizacja koncertu dla rodziców uczestników zajęć oraz zaproszonych gości, prezentacje zespołu wokalno – instrumentalnego oraz sekcji gimnastyki artystycznej - w Szkole Podstawowej nr 4
w Czechowicach -Dz.
02.12.2009r. - współorganizacja Dnia Podchorążego w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach /dekoracja, zaproszenia, prezentacje artystyczne- sekcja gimnastyki artystycznej/
07.12.09r. - współorganizacja Drużynowego Mikołajkowego Turnieju Szachowego w Buczkowicach /24 uczestników/- zaangażowanie instruktora zajęć szachowych w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce – współpraca z GOK w Buczkowicach.
22.01.2010r.– organizacja zawodów w Jeździe Szybkiej na Lodzie dla dzieci i młodzieży org. przez POPP „Art.” i MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach (78 uczestników) – zaangażowanie nauczyciela zajęć sportowych.
12.02.2010r.– organizacja zawodów w Jeździe Szybkiej na Lodzie dla dzieci i młodzieży org. przez POPP „Art.” i MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach (28 uczestników) – zaangażowanie nauczyciela zajęć sportowych
06.03.2010r. – organizacja II Mistrzostw Pływackich Chorągwi Śląskiej ZHP w Czechowicach-Dz.
org. przez POPP „Art.” i OFS (68 uczestników) – zaangażowanie nauczyciela zajęć sportowych.
20.03.2010r. – organizacja zawodów pływackich „Memoriał Stanisława Dziedzica” w Czechowicach-Dz. org. przez POPP „Art.” i OFS (244 uczestników) – zaangażowanie nauczyciela zajęć sportowych
25.03.2009r.–organizacja Eliminacji Powiatowych 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego –
16 uczestników, współpraca z MDK w Czechowicach-Dz.
25.04.2010r. – organizacja Międzyszkolnych Zawodów Modeli Halowych Kartonowych „IZA” w Kozach - zaangażowanie nauczyciela zajęć modelarstwa w Kozach/
30.05.2010r. - współorganizacja Gminnych Zawodów Konstruktorów Modeli F1N” w Kozach, współpraca z Domem Kultury w Kozach /zaangażowanie instruktora zajęć modelarstwa w Kozach
31.05.10r. -współorganizacja Turnieju Szachowego z okazji Dnia Dziecka w Buczkowicach /26 uczestników/- zaangażowanie instruktora zajęć szachowych w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce – współpraca z GOK w Buczkowicach
11.06.2010r.- organizacja pokazu przedszkolnej sekcji gimnastyki artystycznej dla rodziców i zaproszonych gości w ZL – „Sokół” w Czechowicach –Dz. - zaangażowanie nauczyciela sekcji gimnastyki artystycznej.
19.06.2010r. – organizacja Otwartych Mistrzostw Czechowic – Dziedzic w Pływaniu org. przez POPP „Art.”, OFS i MOSiR (182 uczestników) – zaangażowanie nauczyciela zajęć sportowych
24.06.2010r. – organizacja pokazu grup tanecznych (zajęcia w Kobiernicach) dla rodziców i zaproszonych gości w Domu Kultury w Kobiernicach – zaangażowanie nauczyciela kół tanecznych

ORGANIZACJA KONKURSÓW PLASTYCZNYCH:


-Gminny „Barwy jesieni” - X Jubileuszowa edycja (18.11.2009r. Galeria ExLibris MBP, Czechowice-Dz. – podsumowanie i wystawa, 440 prac z 21 szkół i placówek oświatowych, 18 nagród
i 23 wyróżnień).
-Konkurs grafiki komputerowej „Kim jestem? – moje metamorfozy” – VIII edycja pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Starosty Bielskiego (11.06.2010r. Galeria ExLibris, Czechowice-Dz.- podsumowanie i wystawa: 220 prac z 38 szkół i placówek oświatowych
i wychowawczych z: Bystrej, Gliwic, Chorzowa, Zabrza, Mesznej, Zabrzega, Bielska –Białej, Katowic, Czeladzi, Skoczowa, Dąbrowy Górniczej, Poręby, Miedźnej, Świerklan, Rudy Śląskiej, Pszczyny, Sławkowa, Pietrzykowic, Szczyrku, Buczkowic, Lelowa, Cieszyna, Będzina, Turzy Śląskiej, Myszkowa, Studzienic, Czechowic-Dziedzic.
Jury zadecydowało o przyznaniu 13 nagród oraz 11 wyróżnień, wszystkie prace uzyskały kwalifikacje na wystawę)
-Konkurs „Uwolnić Odblaski” org. wspólnie z GRUPĄ LOTOS (16.06.2010r. Szkoła Podstawowa w Bystrej) podsumowanie i wystawa: 144 prace z 16 szkół powiatu bielskiego przyznano 3 nagrody oraz 8 wyróżnień

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA:


- 27.11.2009r. - ekspozycja promocyjna POPP „Art.” w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej /prezentacja fotograficzna programów ministerialnych realizowanych przez POPP/
- 11.12.2009r. - przygotowanie wystawy „Dotyk koloru”
- 28.12.2009r. -wystawa pokonkursowa „Barwy Jesieni” w Klubie Nauczyciela w Bielsku-Białej
- 24.03.2010r.
- wernisaż prac ceramicznych, plastycznych, grafiki komputerowej, rękodzieła artystycznego wychowanków POPP „Art.” „Nasze Pasje” w Galerii ExLibris MBP w Czechowicach- Dz., udział wzięło 110 wychowanków POPP "Art.", uczęszczających na zajęcia w Czechowicach -Dz, Ligocie, Zabrzegu, Bystrej, Mesznej, Międzyrzeczu,Hecznarowicach
- w ciągu roku szkolnego – ekspozycje prac wychowanków na terenie ZL w Czechowicach -Dz, DK i SP nr 2 w Ligocie, SP w Bystrej, ZS w Zabrzegu, w Mesznej

Wystawy pokonkursowe:

- „Barwy jesieni” –konkurs plastyczny, Galeria ExLibris w Czechowicach - Dziedzicach, grudzień 2009r.,
- „Kim jestem? –moje metamorfozy”- konkurs grafiki komputerowej, Galeria ExLibris
w Czechowicach-Dz. –czerwiec 2010r.

Realizacja programów ministerialnych:

- Program „Sport i rekreacja – Twoja motywacja do… sukcesu – Już umiem pływać !” realizowany od 16.02.2009- 15.12.2009 w ramach grantów Ministerstwa Sportu (70 000 zł). zakładał organizację zajęć nauki pływania oraz zajęć siatkówki i koszykówki dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
i gminy Czechowice- Dziedzice oraz powiatu bielskiego. Zajęcia na basenie w Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych w Czechowicach –Dziedzicach i salach gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez wnioskodawcę ( Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, Zespół Szkół „Silesia”, Zespół Szkół Handlowo-Usługowych, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach)
W stałych zajęciach uczestniczyło 628 uczniów, zaangażowanych było 18 nauczycieli. Ogółem przeprowadzono 1152 godziny nauki pływania oraz 1088 godzin siatkówki i koszykówki. Podsumowaniem projektu było przeprowadzenie 12 grudnia 2009r. otwartych zawodów pływackich (89 uczniów) skierowane do wszystkich uczestników programu. W dniu 7 grudnia 2009r. na terenie Zespołu Szkół „Silesia” przeprowadzono także zaplanowane w projekcie międzyszkolne zawody siatkówki dziewcząt i chłopców (81 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie). Całkowity koszt programu wyniósł 183 664,36zł.

-Program „Sport i rekreacja – Twoja motywacja do sukcesu – Pływak na medal”
Program jest kontynuacją projektu z 2009 roku i realizowany jest w terminie od 19.04.2010 do 30.11.12.2010r. w ramach grantów Ministerstwa Sportu (60 000 zł). W ramach projektu
zaplanowano realizację jest 36 godzin nauki pływania tygodniowo na terenie basenu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz zajęć sportowych (siatkówka, koszykówka)
w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Programem objęte są szkoły ponadgimnazjalne Zespół Liceów im. M. Skłodowskiej- Curie, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, Zespół Szkół „Silesia”, Zespół Handlowo-Usługowych, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 (prowadzone przez powiat bielski), jak również dzieci
i młodzieży ze środowisk najuboższych (Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie, Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Zatoka”, Świetlica Profilaktyczna Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio), Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” oraz szkoły podstawowe i gimnazjalne
z Czechowic –Dziedzic i powiatu bielskiego.Całym programem objętych zostanie 636 uczestników
i zaangażowanych zostanie 17 nauczycieli wychowania fizycznego. W ramach projektu odbędą się międzyszkolne zawody pływackie.

Organizacja międzynarodowych wymian młodzieży:

- 28.12.2009-03.01.2010r. - organizacja wymiany młodzieży w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Czechowicach – Dziedzicach w ramach partnerskiej współpracy Powiatu Bielskiego i Rhein-Erft-Kreis
(26 – osobowa grupa)
-16.07.2010 – 27.07.2010r. - organizacja wyjazdu młodzieży z Rybarzowic do Blankenheim w ramach wymiany międzynarodowej (współpraca partnerska Powiatu Bielskiego i Rhein-Erft-Kreis).

Odsłon artykułów:
558472

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates