Wernisaż wystawy "Nasze Pasje" - IV edycja

W dniu 15.04.2011 r. odbył się wernisaż wystawy prac uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach. Miał on miejsce w Galerii ExLibris przy Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.
W tegorocznej, IV edycji "Naszych Pasji", udział wzięło 146 wychowanków POPP "Art.", uczęszczających na zajęcia plastyczne, ceramiki artystycznej, grafiki komputerowej, rękodzieła artystycznego. Wernisaż został uroczyście otwarty przez Panią Wandę Gryboś-Sznel - Dyrektora POPP "Art." w obecności Pani Ewy Kmiecik-Wronowicz - Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Renata Franasik-Członek Zarządu Powiatu Bielskiego oraz Pan Grzegorz Szetyński - Wicestarosta Bielski. Goście wręczyli uczestnikom wystawy symboliczne róże oraz zachęcili do rozwijania uzdolnień i zainteresowań. Obszerna prezentacja prac dzieci i młodzieży z różnych zajęć POPP „Art.” tworzy barwną i ciekawą „kompozycję wspólnych pasji” zarówno uczestników wystawy, jak i nauczycieli prowadzących poszczególne formy zajęć.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii!

Czytaj więcej: Wernisaż wystawy "Nasze Pasje" - IV edycja

Zaproszenie na wernisaż wystawy prac wychowanków POPP "Art."

Nasze Pasje - IV edycja

Prezentacje artystyczne dzieci uczęszczających na zajęcia gimnastyki art.

W dniu 28.03.2011r. w hali sportowej „Sokół” w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się prezentacje artystyczne dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia gimnastyki art. org. przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.” Programem i organizacją pokazu zajęła się pani Ewa Marecka-nauczyciel wspomnianych zajęć. Od wielu lat pani Ewa organizuje tego typu spotkania z rodzicami dzieci młodszych chcąc pokazać umiejętności i osiągnięcia dzieci, ale również charakter spotkań ma duży aspekt integracyjny dla rodzin i środowiska lokalnego.

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej - IX edycja

Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej - IX edycja pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Bielskiego, organizowany przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach.

Serdecznie zapraszamy!

Eliminacje Powiatowe 56 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

W dniu 03.03.2011r. w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się Eliminacje Powiatowe 56 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, których organizatorami byli: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.” i Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

Konkurs obejmował cztery turnieje: recytatorski, wywiedzione ze słowa, turniej poezji śpiewanej
i turniej teatrów jednego aktora.
Komisja konkursowa w składzie :
Pani Jadwiga Grygierczyk – aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej , przewodnicząca komisji
Pani Magdalena Wodniak - Foksińska- muzyk
Pani Halina Krupnik - polonista

zadecydowała o przyznaniu nagród:

Czytaj więcej: Eliminacje Powiatowe 56 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Strona 19 z 25

Odsłon artykułów:
363199

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates