Otwarty Indywidualny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GOK 2015
24 kwietnia 2015r. od godz. 16:00 w budynku Sokolni w Buczkowicach odbył się Otwarty Indywidualny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GOK, który został zorganizowany wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach i Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach. W turnieju wzięło udział 28 zawodników. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami PZ Szach, na dystansie 5 rund 20 min. na partię. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej otrzymali pamiątkowe statuetki – puchary, a zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji dodatkowo zostali nagrodzeni medalami sportowymi. Ponadto wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali Wafelki – Góralki.Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach pokrył koszty zakupu medali, pucharów i wafelków, udostępnił salę i sprzęty niezbędne do przeprowadzenia turnieju oraz zajął się stroną organizacyjną przedsięwzięcia – drukiem i rozpropagowaniem regulaminów i plakatów.Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach zapewniło sędziego turnieju – Małgorzatę Kaźmierską-Kempys.

Wyniki prezentowały się następująco:

 

Czytaj więcej: Otwarty Indywidualny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GOK 2015

I Wiosenny Przegląd Taneczny

W dniu 21.03.2015r. w Domu Kultury w Kozach odbył się I Wiosenny Przegląd Taneczny Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach. W związku z szeroko prowadzoną ofertą zajęć tanecznych realizowanych w ramach POPP”Art.” (zajęcia w Starej Wsi, Bujakowie, Kobiernicach, Kozach, Czechowicach-Dziedzicach) pojawiła się potrzeba integracji zespołów poprzez zainicjowanie przeglądu kół tanecznych.
  Dzięki bardzo dobrej wieloletniej współpracy z Domem Kultury w Kozach, a także ogromnej przychylności dyrektora pana Marka Małeckiego, tegoroczny przegląd odbył się na terenie tej placówki. W imprezie wzięło udział 120 wychowanków. Prezentowały się zespoły: gimnastyki artystycznej „ Pink”, „Rainbow” i ”Reflex” z Czechowic-Dziedzic (opiekun pani Ewa Marecka), „”Gracjusie „ ze Starej Wsi (opiekun pani Teresa Nycz),  „Promenada” i „Błyskawica”  z Bujakowa, „Szase” z Kóz  (opiekun pani Małgorzata Borth-Mirocha),oraz „”Jump”, „Flexi”, „Hopdance”, ”XD” z Kobiernic (opiekun pani Izabela Caputa). Dyrektor POPP”Art.” pani Wanda Gryboś-Sznel wraz
z dyrektorem DK, panem Markiem Małeckim rozpoczęli przegląd witając zaproszonych gości w osobach:  posła na Sejm RP  pana Jacka Falfusa, pana Andrzeja Płonkę Starostę Powiatu Bielskiego, panią Barbarę Adamską- Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu, panią  Jolantę Konior - Kierownika Biura d/s Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, a także rodziców i przede wszystkim wszystkich uczestników prezentujących swoje umiejętności taneczne.
 Występy oceniane były przez jury, które brało pod uwagę  oryginalną choreografię,  ekspresje taneczną, harmonie synchronizacje ruchu, przekaz emocjonalny, oryginalna interpretacje muzyki, dynamikę prezentacji, wyraz artystyczny. Jednak najważniejszym celem  przeglądu było stworzenie uczestnikom zajęć tanecznych możliwości wspólnej prezentacji i integracji, dzielenia pasji i rozwijania wspólnych zainteresowań tanecznych. Szczególnie jest to istotne, kiedy zespoły pracują w różnych miejscowościach i  na co dzień nie mają możliwości wspólnych spotkań i prezentacji.
    Wszyscy uczestnicy przeglądu tanecznego dostali dyplomy, pamiątkowe plakietki, oraz dyplomy dla poszczególnych zespołów we wspomnianych wyżej kategoriach.  Dzięki temu, ze impreza nie miała charakteru typowo konkursowego,  panowała przyjazna  atmosfera   radości, dobrej zabawy - przegląd stał się płaszczyzną spotkania osób, dla których taniec jest pasją.

Radosnego Alleluja!

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych
i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka
oraz odpoczynku w rodzinnym gronie.

Aby nastrój tych Świąt pozostał także
w poświątecznej codzienności.

Wesołego Alleluja!

życzą

Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Art."
w Czechowicach-Dziedzicach

Eliminacje Powiatowe 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

W dniu 31.03.2015r. w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się kolejne Eliminacje Powiatowe 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Komisja konkursowa w składzie:

- Pani Jadwiga Grygierczyk – aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

- Pani Urszula Szkucik-Jagiełka – muzyk

- Pani Magdalena Kulpa – polonista

Zadecydowała o przyznaniu nagród i zakwalifikowaniu do Eliminacji Rejonowych następujących osób:

Czytaj więcej: Eliminacje Powiatowe 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Nasze Pasje 2015W dniu 20.03.2015r. w Galerii Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbył się kolejny już wernisaż wystawy prac plastycznych wychowanków POPP „Art.” – Nasze Pasje”. W wystawie wzięło udział 234 wychowanków POPP „Art.” Swoje prace prezentowali uczestnicy zajęć plastycznych z Ligoty-Miliardowic i Czechowic-Dziedzic  
(opiekun: p. Dominika Paszek), Zabrzega (p. Zofia Gawełek), grafiki warsztatowej (p. Klaudia Grygierczyk), grafiki komputerowej (p. Anna Kanik) i ceramiki artystycznej (p. Marta Janik-Kufel) w Czechowicach-Dziedzicach.
W uroczystości uczestniczyli twórcy prac, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Swoja obecnością zaszczycili przedstawiciele starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w osobach: pan Stanisław Pięta –Członek Zarządu Powiatu Bielskiego oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki –pani Barbara Adamska, a także dyrektor MBP, pani Ewa Kmiecik-Wronowicz. Wystawy i związane z nimi uroczyste wernisaże organizowane od wielu lat na stałe wpisały się w coroczny kalendarz imprez POPP "Art.” i są doskonałą okazją do dużych wspólnych spotkań szerokiego środowiska placówki; wychowanków, nauczycieli, rodziców, a także wymiany artystycznych doświadczeń. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia wystawy (czynna w godzinach pracy biblioteki).

 

Strona 15 z 31

Odsłon artykułów:
513331

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates