III Turniej w Tenisie Stołowym 2017


W dniu 11 marca odbył się III Turniej w Tenisie Stołowym w ZSPiG nr 2 w Szczyrku. Współorganizatorem zawodów było POPP „ART.” w Czechowicach – Dziedzicach. W rozgrywkach wzięli udział podopieczni klas IV,V i VI z Bystrej SP nr 1 i SP nr 2 w Szczyrku. Do rywalizacji stanęły 24 osoby wśród dziewczynek i chłopców, którzy podzieleni byli na pięć rywalizujących grup. Turniej odbył się w przyjaznej, sportowej rywalizacji, według wcześniej określonego regulaminu. Uczestnicy rozgrywali mecze systemem „każdy z każdym”. Wszyscy startujący pełnili funkcje zawodnika, sędziego i kibica. Zawodnicy mogli degustować słodki poczęstunek, a najlepsi gracze zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i mam nadzieję, że stanie się zachętą dla młodszych koleżanek i kolegów, aby uczyli się i rozwijali swoje zainteresowania w tenisie stołowym. Nad całością przebiegu turnieju czuwała komisja sędziowska w osobach: przew. Leszek Chrobak, członkowie Aneta Chrobak, Roman Kubica, Łukasz Franasik. 

ŻYJ ZDROWO, TWÓRZ KOLOROWO

W dniu 21 maja w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach odbył się koncert podsumowujący kolejny rok działalności POPP „ART.” a także program edukacyjny pt. „REALIZUJEMY SWOJE PASJE I UCZYMY SIĘ KREATYWNOŚCI” skierowany do wychowanków placówki. Tegoroczna edycja programu odbywała się pod nazwą „Żyj zdrowo, twórz kolorowo”. Koncert rozpoczął Zespół wokalny Vivace prowadzony prze panią Magdalenę Wodniak-Foksińską, następnie dyrektor POPP „ART.” - Wanda Gryboś-Sznel wraz z panią Izabelą Caputa oraz nauczycielami POPP „Art.” przywitały wszystkich zgromadzonych na uroczystości, wśród nich: pana Stanisława Piętę – członka zarządu Powiatu Bielskiego, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu Bielskiego, panią Barbarę Adamską oraz pana Krzysztofa Bergela wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także rodziców i opiekunów małych artystów. Podczas koncertu zaprezentowały się zespoły wokalne, muzyczne i taneczne pod kierownictwem nauczycieli POPP „ART.”: Sławomira Błachuta, Urszuli Szkucik-Jagiełka, Izabeli Caputa, Małgorzaty Borth-Mirochy. Imprezie towarzyszyła wystawa prac pokonkursowych, której wernisaż połączony z wręczeniem nagród  odbył się przed koncertem w holu MDK. Na wystawie można było zobaczyć prace wychowanków z zajęć plastycznych z Ligoty-Miliardowic i Czechowic-Dziedzic, Zabrzega i Mesznej,  grafiki warsztatowej
i ceramiki artystycznej z Czechowic-Dziedzic, rękodzieła z Międzyrzecza i Bystrej.
 Jak co roku koncert zakończyła wspólna prezentacja na scenie wychowanków i nauczycieli POPP „Art.” zaangażowanych w przygotowanie imprezy, w której udział wzięło 146 dzieci. Dyrektor pani Wanda Gryboś-Sznel podziękowała dyrekcji i pracownikom Miejskiego Domu Kultury za pomoc w organizacji koncertu oraz wszystkim nauczycielom i wychowankom POPP „ART.” za piękną uroczystość.

 

Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo

NASZE PASJE

W dniu 07.04.2016r. Galerii ExLibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbył się kolejny już wernisaż wystawy prac plastycznych wychowanków POPP „Art.” – „Nasze Pasje”. Na wystawie prezentowane są prace 164 wychowanków POPP „Art.”-  uczestnikówzajęć plastycznych z Ligoty-Miliardowic i Czechowic-Dziedzic (opiekun: p. Dominika Paszek), Zabrzega (p. Zofia Gawełek), grafiki warsztatowej (p. Klaudia Grygierczyk) i ceramiki artystycznej (p. Marta Janik-Kufel) w Czechowicach-Dziedzicach.

W uroczystości uczestniczyli twórcy prac, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Swoja obecnością zaszczycili przedstawiciele starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w osobach: pani Katarzyny Adamiec –Członka Zarządu Powiatu Bielskiego oraz przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki –pani Barbary Adamskiej, a także dyrektora MBP, pani Ewy Kmiecik-Wronowicz. Tradycją jest już wręczanie kwiatów uczestnikom wystawy przez nauczycieli zajęć oraz zaproszonych gości. Na wystawie pokazane są różne techniki z zakresu rysunku, grafiki, malarstwa i ceramiki – prace urzekają kolorystyką, bogactwem form, poziomem wykonania i kreatywnością. Wystawy i związane z nimi uroczyste wernisaże organizowane od wielu lat na stałe wpisały się w coroczny kalendarz imprez POPP "Art.” i są doskonałą okazją do dużych wspólnych spotkań szerokiego środowiska placówki; wychowanków, nauczycieli, rodziców, a także wymiany artystycznych doświadczeń. Wystawa potrwa do końca miesiąca –serdeczne zapraszamy.

 

 

WSPÓLNE PRZESTRZENIE 2016

W dniu 10 lutego 2016 roku w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach odbył się uroczysty wernisaż prac plastycznych nauczycieli POPP „Art." Była to kolejna - 10 wystawa pod hasłem "Wspólne Przestrzenie". Tegoroczna wystawa nie była opatrzona konkretnym tytułem przewodnim, co dało dużą różnorodność i swobodę w tworzeniu prac plastycznych. Ideą spotkań artystycznych jest twórcze działanie nauczycieli, prowadzących różne zajęcia w ognisku oraz integracja środowiska nauczycieli, wychowanków, rodziców. Na wystawie prezentowane są prace malarskie, ceramiczne, rysunkowe, graficzne oraz dekoracyjne patery ze szkła będące efektem warsztatów prowadzonych w ramach dokształcania nauczycieli. Twórcami prac są Panie: Wanda Gryboś – Sznel, Zofia Gawełek, Marta Janik – Kufel, Dominika Paszek, Klaudia Grygierczyk, Renata Stawowczyk, Małgorzata Borth – Mirocha, Urszula Szkucik – Jagiełka, Ewa Marecka. Wernisaż swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: dyrektorów placówek współpracujących z ogniskiem, rodziców, wychowanków, przyjaciół. Jako organizatorzy chcemy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za obecność i miłą atmosferę spotkania. Szczególnie dziękujemy gospodarzom MDK za umożliwienie zorganizowania wystawy.

 

Podsumowanie VI edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Cztery Pory Roku-inspiracją dla pejzażu, portretu, martwej natury, abstrakcji..."

1 grudnia 2015r. w Galerii ExLibris Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Cztery Pory Roku-inspiracją dla pejzażu, portretu, martwej natury, abstrakcji..." pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, zorganizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art.", Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Komisja dokonała przeglądu i oceny 470 prac z 17 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z terenu miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Jury zadecydowało o przyznaniu 23 nagród i 22 wyróżnień w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola i "zerówki", szkoła podstawowa - klasy I-III, szkoła podstawowa - klasy IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Komisja Konkursowa zadecydowało również o zakwalifikowaniu do wystawy prac plastycznych 88 uczestników konkursu. Wernisaż wystawy, połączony z wręczeniem nagród laureatom konkursu, otworzyła Pani Wanda Gryboś – Sznel, dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach witając wszystkich przybyłych gości. Nagrody i dyplomy wręczyli Pan Grzegorz Wąsik - Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Pani Jolanta Konior –Kierownik Biura d/s Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki w Bielsku- Białej oraz Pan Bolesław Folek – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Na podsumowaniu konkursu obecna była także Pani Alina Macher z Biura Promocji Powiatu Bielskiego oraz Pani Sylwia Kóska - Kierownik Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Wszystkim laureatom konkursu wręczono pamiątkowe kalendarze z nagrodzonym, wyróżnionymi i zakwalifikowanymi pracami plastycznymi. 

Strona 12 z 31

Odsłon artykułów:
523352

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates