III Wiosenny Przegląd Taneczny 2017

 

W dniu 18.03.2017r. w Domu Kultury w Kozach odbył się III Wiosenny Przegląd Taneczny Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach.  Kolejna edycja mogła odbyć się dzięki bardzo dobrej współpracy POPP „Art.” z Domem Kultury w Kozach oraz życzliwemu i wspierającemu działania ogniska Dyrektorowi panu Markowi Małeckiemu.
W imprezie wzięło udział  120 wychowanków. Zaprezentowały się zespoły:  z Kóz  i Bujakowa (opiekun pani Małgorzata Borth-Mirocha), gimnastyki artystycznej  z Czechowic-Dziedzic (opiekun pani Ewa Marecka) oraz zespół mażoretek  „Gracja”  ze Starej Wsi (opiekun pani Teresa Nycz)  Dyrektor POPP”Art.” pani Wanda Gryboś-Sznel wraz z dyrektorem Domu Kultury, panem Markiem Małeckim rozpoczęli przegląd witając zaproszonych gości:   panią Zofię Jonkisz - Pełnomocnika Zarządu ds. Oświaty, panią Barbarę Adamską- Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu, panią Annę Augustyniak-Soj - Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach,  a także rodziców i przede wszystkim uczestników prezentujących swoje umiejętności taneczne.

Czytaj więcej: III Wiosenny Przegląd Taneczny 2017

Eliminacje Powiatowe 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

 

              

  Po raz kolejny w dn. 16.03.2017r. w Miejskim Domu Kultury  w  Czechowicach-Dziedzicach odbyły się Eliminacje Powiatowe 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowane przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” i Miejski Dom Kultury.

Czytaj więcej: Eliminacje Powiatowe 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

III Turniej w Tenisie Stołowym 2017


W dniu 11 marca odbył się III Turniej w Tenisie Stołowym w ZSPiG nr 2 w Szczyrku. Współorganizatorem zawodów było POPP „ART.” w Czechowicach – Dziedzicach. W rozgrywkach wzięli udział podopieczni klas IV,V i VI z Bystrej SP nr 1 i SP nr 2 w Szczyrku. Do rywalizacji stanęły 24 osoby wśród dziewczynek i chłopców, którzy podzieleni byli na pięć rywalizujących grup. Turniej odbył się w przyjaznej, sportowej rywalizacji, według wcześniej określonego regulaminu. Uczestnicy rozgrywali mecze systemem „każdy z każdym”. Wszyscy startujący pełnili funkcje zawodnika, sędziego i kibica. Zawodnicy mogli degustować słodki poczęstunek, a najlepsi gracze zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i mam nadzieję, że stanie się zachętą dla młodszych koleżanek i kolegów, aby uczyli się i rozwijali swoje zainteresowania w tenisie stołowym. Nad całością przebiegu turnieju czuwała komisja sędziowska w osobach: przew. Leszek Chrobak, członkowie Aneta Chrobak, Roman Kubica, Łukasz Franasik. 

ŻYJ ZDROWO, TWÓRZ KOLOROWO

W dniu 21 maja w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach odbył się koncert podsumowujący kolejny rok działalności POPP „ART.” a także program edukacyjny pt. „REALIZUJEMY SWOJE PASJE I UCZYMY SIĘ KREATYWNOŚCI” skierowany do wychowanków placówki. Tegoroczna edycja programu odbywała się pod nazwą „Żyj zdrowo, twórz kolorowo”. Koncert rozpoczął Zespół wokalny Vivace prowadzony prze panią Magdalenę Wodniak-Foksińską, następnie dyrektor POPP „ART.” - Wanda Gryboś-Sznel wraz z panią Izabelą Caputa oraz nauczycielami POPP „Art.” przywitały wszystkich zgromadzonych na uroczystości, wśród nich: pana Stanisława Piętę – członka zarządu Powiatu Bielskiego, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu Bielskiego, panią Barbarę Adamską oraz pana Krzysztofa Bergela wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także rodziców i opiekunów małych artystów. Podczas koncertu zaprezentowały się zespoły wokalne, muzyczne i taneczne pod kierownictwem nauczycieli POPP „ART.”: Sławomira Błachuta, Urszuli Szkucik-Jagiełka, Izabeli Caputa, Małgorzaty Borth-Mirochy. Imprezie towarzyszyła wystawa prac pokonkursowych, której wernisaż połączony z wręczeniem nagród  odbył się przed koncertem w holu MDK. Na wystawie można było zobaczyć prace wychowanków z zajęć plastycznych z Ligoty-Miliardowic i Czechowic-Dziedzic, Zabrzega i Mesznej,  grafiki warsztatowej
i ceramiki artystycznej z Czechowic-Dziedzic, rękodzieła z Międzyrzecza i Bystrej.
 Jak co roku koncert zakończyła wspólna prezentacja na scenie wychowanków i nauczycieli POPP „Art.” zaangażowanych w przygotowanie imprezy, w której udział wzięło 146 dzieci. Dyrektor pani Wanda Gryboś-Sznel podziękowała dyrekcji i pracownikom Miejskiego Domu Kultury za pomoc w organizacji koncertu oraz wszystkim nauczycielom i wychowankom POPP „ART.” za piękną uroczystość.

 

Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo
Żyj zdrowo, twórz kolorowo

NASZE PASJE

W dniu 07.04.2016r. Galerii ExLibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbył się kolejny już wernisaż wystawy prac plastycznych wychowanków POPP „Art.” – „Nasze Pasje”. Na wystawie prezentowane są prace 164 wychowanków POPP „Art.”-  uczestnikówzajęć plastycznych z Ligoty-Miliardowic i Czechowic-Dziedzic (opiekun: p. Dominika Paszek), Zabrzega (p. Zofia Gawełek), grafiki warsztatowej (p. Klaudia Grygierczyk) i ceramiki artystycznej (p. Marta Janik-Kufel) w Czechowicach-Dziedzicach.

W uroczystości uczestniczyli twórcy prac, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Swoja obecnością zaszczycili przedstawiciele starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w osobach: pani Katarzyny Adamiec –Członka Zarządu Powiatu Bielskiego oraz przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki –pani Barbary Adamskiej, a także dyrektora MBP, pani Ewy Kmiecik-Wronowicz. Tradycją jest już wręczanie kwiatów uczestnikom wystawy przez nauczycieli zajęć oraz zaproszonych gości. Na wystawie pokazane są różne techniki z zakresu rysunku, grafiki, malarstwa i ceramiki – prace urzekają kolorystyką, bogactwem form, poziomem wykonania i kreatywnością. Wystawy i związane z nimi uroczyste wernisaże organizowane od wielu lat na stałe wpisały się w coroczny kalendarz imprez POPP "Art.” i są doskonałą okazją do dużych wspólnych spotkań szerokiego środowiska placówki; wychowanków, nauczycieli, rodziców, a także wymiany artystycznych doświadczeń. Wystawa potrwa do końca miesiąca –serdeczne zapraszamy.

 

 

Strona 12 z 31

Odsłon artykułów:
558484

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates