Warsztaty ceramiczne dla uczestniczek zajęć gimnastyki artystycznej

Dnia 16.01.2020 w Domu Kultury w Ligocie Miliardowicach odbyły się warsztaty ceramiczne dla uczestniczek zajęć gimnastyki artystycznej prowadzonych przez Panią Ewę Marecką. Zajęcia poprowadziła Pani Dominika Paszek, na co dzień nauczyciel kół plastycznych w POPP „ART.” Głównym założeniem warsztatów była integracja wychowanków z różnych kół oraz poznanie nowych technik plastycznych i ceramicznych. Mając na uwadze organizację zajęć dydaktycznych w placówce (wszystkie zajęcia prowadzone są w różnych miejscowościach na terenie całego powiatu bielskiego) szczególny nacisk kładzie się na integrację wychowanków i nauczycieli POPP „ART.”

 

Zajęcia narciarstwa alpejskiego

W ramach oferty zajęć  POPP „ART.” w Szczyrku w okresie zimowym (grudzień, styczeń, luty) organizowane są zajęcia narciarstwa alpejskiego dla młodszej grupy wychowanków uczęszczających na zajęcia sportowe prowadzone przez Pana Łukasza Franasika.  Dzieci nabywają umiejętności na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uczą się bezpiecznego zachowania na stoku, poznają różne techniki narciarstwa zjazdowego. A przede wszystkim jest to bardzo atrakcyjna forma aktywności sportowej na świeżym powietrzu w pięknym zimowym krajobrazie gór:-)

V Przegląd Kolęd i Pastorałek

Serdecznie zapraszamy na V Przegląd Kolęd i Pastorałek, organizowany dla wychowanków POPP "ART.", który odbędzie się w dniu 01.02.2020r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dz. o godz. 10.00.

 

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod Patronatem Starosty Bielskiego „Magia Beskidów”

W dniu 19.12.2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod Patronatem Starosty Bielskiego „Magia Beskidów” zorganizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” i Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. Dokonano przeglądu 385 prac z 30 szkół i placówek z terenu powiatu bielskiego. Przyznano 23 nagród i 40 wyróżnień. Podsumowanie miało bardzo uroczysty charakter, przybyli prawie wszyscy nagrodzeni laureaci konkursu wraz z nauczycielami rodzicami i dziadkami, za co serdecznie dziękujemy. Nagrody i dyplomy wręczali pani Anna Augustyniak – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, pani Alina Macher z Biura Promocji Powiatu Bielskiego oraz pani Wanda Gryboś-Sznel - Dyrektor POPP "ART.". Uczestnicy podsumowania mogli obejrzeć wystawę prac konkursowych oraz wysłuchać pięknych kolęd w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego, prowadzonego przez Panią Urszulę Szkucik-Jagiełkę. Wszyscy laureaci, rodzice oraz zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe kalendarze z pracami laureatów.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z FOTOGRAFOWANIEM WYDARZENIA

Organizatorzy konkursu: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach – Dziedzicach i Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej fotografują uczestników podsumowania Powiatowego Konkursu Plastycznego „Magia Beskidów” w dniu 19.12.2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach. Uczestnicy wchodzą na teren wydarzenia dobrowolnie i mogą zostać sfotografowani. Wykonujemy zdjęcia w celu promocji działań placówki oraz dokumentowania wydarzenia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu1. Fotografie będą zamieszczone na stronie www.popp-art.eu, fanpage’u „POPP „ART.” w serwisie Facebook oraz stronie www.powiat.bielsko.pl przez okres funkcjonowania serwisu. Poza wyżej wymienionymi serwisami, fotografie nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Czytaj więcej: INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z FOTOGRAFOWANIEM WYDARZENIA

Strona 2 z 31

Odsłon artykułów:
520553

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates