Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jaki znak Twój? –Orzeł Biały” pod Patronatem Starosty Bielskiego

W dn. 6.12.2018r. w siedzibie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.”
w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej powołanej przez organizatorów konkursu plastycznego „Jaki znak Twój? –Orzeł Biały”. Komisja w składzie:
p. Jan Grygierczyk –artysta plastyk- Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dz.
p. Jacek Cwetler – historyk
p. Alina Macher – Biuro Promocji Powiatu Bielskiego
p. Magdalena Więzik – Biuro Promocji Powiatu Bielskiego
p. Izabela Kowal – protokolant - POPP „ART.”
dokonała przeglądu i oceny 375 prac z 29 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu bielskiego, z Czechowic – Dziedzic, Kaniowa, Ligoty, Kobiernic, Bestwinki, Świętoszówki, Jaworza, Buczkowic, Wilkowic, Mesznej, Międzyrzecza Górnego, Bestwiny. Jury zadecydowało o przyznaniu 25 nagród i 47 wyróżnień.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 10.01.2019r. o godz. 12.00 w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Traugutta 11. Szkoły i placówki zostały powiadomione o terminie wręczenia nagród.

Czytaj więcej: Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jaki znak Twój? –Orzeł Biały” pod Patronatem Starosty...

Wernisaż poplenerowy w Galerii Ex Libris

W dniu 8 listopada 2018 r. w Galerii ExLibris w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbył się wernisaż poplenerowy prac plastycznych i fotograficznych wychowanków Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "ART." w ramach corocznego programu „Realizujemy swoje pasje, uczymy się kreatywności”, w tym roku pod hasłem: „Wolność, kocham i rozumiem…”. Wystawa była pokłosiem pleneru plastyczno-fotograficznego w Górkach Wielkich dla wychowanków kół POPP „ART.”. W wystawie wzięli udział uczestnicy kół plastycznych z Ligoty-Miliardowic i Czechowic-Dziedzic (opiekun: pani Dominika Paszek), grafiki warsztatowej (opiekun: pani Klaudia Grygierczyk), grafiki komputerowej (opiekun: pani Anna Kocur), ceramiki (opiekun: pani Marta Janik-Kufel) z Czechowic-Dziedzic. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor POPP "ART." - Wanda Gryboś-Sznel, która przedstawiła ideę pleneru i przywitała przybyłych gości. Na spotkanie przybyli wychowankowie, rodzice oraz goście ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej: Pani Małgorzata Chrząszcz - Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Pani Magdalena Wróbel-Zyzańska - Biuro Promocji Powiatu Bielskiego. Następnie Pani Marta Janik-Kufel przeczytała fragment książki Zofii Kossak-Szatkowskiej pt."Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata" oraz przybliżyła życiorys słynnej powieściopisarki. Wystawa przebiegała w duchu patriotycznym, w ciepłej i miłej atmosferze, w której czuło się klimat urokliwego miejsca w Górkach Wielkich. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy, otwartej w godzinach pracy biblioteki.

 

Plener plastyczno fotograficzny w Górkach Wielkich

W dniu 13.10.2018r. odbył się plener plastyczno-fotograficzny w Górkach Wielkich dla wychowanków kół POPP „ART.” W plenerze brali udział uczestnicy kół plastycznych z Ligoty-Miliardowic i Czechowic-Dziedzic (opiekun: pani Dominika Paszek, grafiki warsztatowej (opiekun: pani Klaudia Grygierczyk), grafiki komputerowej (opiekun: pani Anna Kocur), ceramiki (opiekun: pani Marta Janik-Kufel) z Czechowic-Dziedzic. Spotkanie artystyczne odbyło się w historycznym miejscu w Centrum Kultury i Sztuki – Dwór Kossaków. Dzieci i młodzież miała także okazję zwiedzić Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej, zapoznać się z działalnością fundacji jej imienia oraz wziąć udział w prezentacji edukacyjnej, związanej z przyrodą tego miejsca. Oprócz wartości artystycznych organizowane przedsięwzięcie miało na celu zapoznać uczestników pleneru z twórczością i życiem słynnej powieściopisarki i jej rodziny oraz podkreślenia, jak ważną odegrała ta rodzina w historii naszego kraju w kształtowaniu postaw patriotycznych. Plener organizowany był w ramach corocznego programu edukacyjnego dla wychowanków POPP ”ART.” – „Realizujemy swoje pasje, uczymy się kreatywności”, w tym roku pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem…”. Piękna złota jesień podkreśliła niezwykłe walory wizualne tego miejsca i sprzyjała twórczej aktywności. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca!

Zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym "Jaki znak Twój? - Orzeł Biały"

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jaki znak Twój? -Orzeł Biały” organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej pod Patronatem Starosty Bielskiego.

W załączeniu - regulamin konkursu. Informacje dotyczące konkursu można także uzyskać pod numerem telefonu: 32 215 32 97.

Dyrekcja i nauczyciele Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym "Jaki znak Twój? - Orzeł Biały"

Zaproszenie na profil Facebooka POPP "ART."

Serdecznie zapraszamy na nasz nowy profil na Facebooku - https://www.facebook.com/poppartowi/.

Strona 8 z 31

Odsłon artykułów:
520728

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates