Podsumowanie X Jubileuszowej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Barwy jesieni"

W dniu 18.11.2009r. w Galerii ExLibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste podsumowanie X Jubileuszowej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Barwy Jesieni”. Organizatorami konkursu są: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.”, Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach. Komisja konkursowa w składzie: pan Jan Grygierczyk – plastyk, przewodniczący jury, pani Małgorzata Zygmunt – nauczyciel POPP „Art.”, pani Ewa Kmiecik-Wronowicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Izabela Caputa – protokolant, dokonała przeglądu i oceny 440 prac z 21 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z terenu miasta i gminy Czechowice-Dziedzice /Ligota, Zabrzeg/ i zadecydowała o przyznaniu 18 nagród, 23 wyróżnień oraz zakwalifikowaniu 66 prac do wystawy. Podczas uroczystego podsumowania nagrody i dyplomy laureatom wręczali: pan Maciej Kołoczek – zastępca burmistrza Czechowic – Dziedzic, pan Stanisław Pięta – Członek Zarządu Powiatu Bielskiego, dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach – Dziedzicach Wanda Gryboś-Sznel.

Czytaj więcej: Podsumowanie X Jubileuszowej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Barwy jesieni"

Podsumowanie Konkursu Plastycznego "Uwolnić odblaski"

W dniu 16.06.2009r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Uwolnić odblaski”, organizowanego w ramach akcji szkoleniowych „LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły” w szkołach podstawowych w woj. pomorskim, powiecie bielskim, przemyskim, jasielskim.
Celem konkursu-akcji było wyrobienie nawyku noszenia odblasków przez dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz zwrócenie uwagi na problem rozpoznania i zrozumienia różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i skutków z nimi związanych. Konkurs promował zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wpływał na zainteresowanie dzieci i młodzieży tą problematyką, zarówno od strony zagrożeń m.in. wypadkami, jak odpowiednimi zachowaniami zgodnym z przepisami.Uczestnikiem konkursu mógł zostać uczeń szkoły podstawowej klasy I.
Organizatorem konkursu byli :
- Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku
- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
- Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
- Pałac Młodzieży w Gdańsku
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach (pomoc przy realizacji konkursu na terenie powiatu bielskiego)

Czytaj więcej: Podsumowanie Konkursu Plastycznego "Uwolnić odblaski"

Podsumowanie Konkursu Grafiki Komputerowej - VII edycja

W dniu 10.06.2009r. w Galerii ExLibris odbyło się podsumowanie kolejnej - VII edycji Konkursu Grafiki komputerowej "Kim jestem?-moje metamorfozy" pod patronatem Starosty Bielskiego, organizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach -Dziedzicach. Na konkurs wpłynęło 116 prac z 10 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z: Bielska –Białej, Bystrej, Mesznej, Gliwic, Chorzowa, Zabrza, Zabrzega oraz Czechowic-Dziedzic. Jury zadecydowało o przyznaniu 9 nagród oraz 12 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

Nagrodę Grand Prix zdobyła Magdalena Firlej z Gimnazjum im.Juliana Fałata w Bystrej (opiekun: Wiesław Tomaszek). Prace można oglądać w Galerii ExLibris przy Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

Prace można również obejrzeć w naszej internetowej galerii.

Czytaj więcej: Podsumowanie Konkursu Grafiki Komputerowej - VII edycja

Korowód Młodości... z Unią

W dniu 22 maja 2009 roku w Czechowicach-Dziedzicach odbył się ”Korowód Młodości… z Unią” – festyn organizowany w ramach projektu „Zakochaj się w funduszach europejskich” przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w Warszawie. Projekt ten realizowany był w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach jest jedną
z 10 placówek z całej Polski, która zakwalifikowała się do udziału w w/w projekcie.

Czytaj więcej: Korowód Młodości... z Unią

Wernisaż wystawy "Nasze Pasje" - II edycja

W dniu 17 marca br. w Galerii ExLibris przy Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach miał miejsce wernisaż prac uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." - "Nasze Pasje" - II edycja.
Na wystawie można zobaczyć prace uczniów, powstałe na zajęciach (lub prace domowe) w ramach pracowni:
- Plastycznej w Ligocie-Miliardowicach-nauczyciel prowadzący: Dominika Paszek
- Ceramiki artystycznej przy Zespole Liceów w Czechowicach-Dziedzicach-nauczyciel prowadzący: Marta Janik-Kufel
- Grafiki komputerowej przy Zespole Liceów w Czechowicach-Dziedzicach-nauczyciel prowadzący: Anna Kanik
- Rękodzieła artystycznego przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Cz-Dz.-nauczyciel prowadzący: Małgorzata Zygmunt
- Modelarstwa w Kozach-nauczyciel prowadzący: Ryszard Heller

Czytaj więcej: Wernisaż wystawy "Nasze Pasje" - II edycja

Strona 30 z 31

Odsłon artykułów:
558552

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates