Sport i rekreacja Twoja motywacja do sukcesu. Już umiem pływać!

W terminie 16.02.2009 do 15.12.2009r. (z przerwa wakacyjną) POPP”Art.” realizował program „Sport i rekreacja –Twoja motywacja do…sukcesu – Już umiem pływać!” w ramach grantów z Ministerstwa Sportu i Turystyki (70 000zł).
W ramach projektu realizowanych było 36 godzin nauki pływania i doskonalenia umiejętności pływania oraz 34 godziny zajęć sportowych (siatkówka, koszykówka) tygodniowo.
Programem objęte zostały szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez wnioskodawcę (Powiat Bielski): Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej- Curie, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, Zespół Szkół „Silesia”, Zespół Handlowo-Usługowych, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4.

Czytaj więcej: Sport i rekreacja Twoja motywacja do sukcesu. Już umiem pływać!

Wymiana polsko-niemiecka 2009/2010

W dniach 28.12.2009-03.01.2010r. odbyła się wymiana młodzieży z Polski i Niemiec realizowana w ramach partnerskiej współpracy Powiatu Bielskiego i Rhein-Erft-Kreis. Współpraca w tym zakresie trwa od 2003 roku i od tego czasu odbyło się już kilka spotkań zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Tegoroczna wymiana miała miejsce w Czechowicach-Dziedzicach, a stronę polską reprezentowała młodzież z Rybarzowic. Oprócz stałych punktów realizowanych podczas wymian takich jak: przygotowanie i wspólna zabawa sylwestrowa, wycieczka do Krakowa, malowanie pamiatkowych koszulek, wyjazd w góry, spotkanie z władzami powiatu, odbyły się również warsztaty o charakterze artystycznym przeprowadzone przez nauczycieli POPP "Art.". Były to warsztaty ceramiki artystycznej, grafiki komputerowej, muzyczne,taneczne. Spotkały się one z bardzo dobrym odbiorem uczestników spotkania. Bardzo dobrze sprawdzil się także wieczór z karaoke-wspólne śpiewanie znanych przebojów, rownież polskich. Trafnym pomysłem było również przygotowanie przez grupę prezentacji multimedialnej o Polsce i poźniejszy pokaz z komentarzem w jezyku niemieckim. Dużą rolę integracyjną spełniły też propozycje o charakterze rekreacyjnym: wspólna nauka jazdy na nartach i snowboardzie, basen,lodowisko.

Czytaj więcej: Wymiana polsko-niemiecka 2009/2010

Podsumowanie X Jubileuszowej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Barwy jesieni"

W dniu 18.11.2009r. w Galerii ExLibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste podsumowanie X Jubileuszowej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Barwy Jesieni”. Organizatorami konkursu są: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.”, Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach. Komisja konkursowa w składzie: pan Jan Grygierczyk – plastyk, przewodniczący jury, pani Małgorzata Zygmunt – nauczyciel POPP „Art.”, pani Ewa Kmiecik-Wronowicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Izabela Caputa – protokolant, dokonała przeglądu i oceny 440 prac z 21 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z terenu miasta i gminy Czechowice-Dziedzice /Ligota, Zabrzeg/ i zadecydowała o przyznaniu 18 nagród, 23 wyróżnień oraz zakwalifikowaniu 66 prac do wystawy. Podczas uroczystego podsumowania nagrody i dyplomy laureatom wręczali: pan Maciej Kołoczek – zastępca burmistrza Czechowic – Dziedzic, pan Stanisław Pięta – Członek Zarządu Powiatu Bielskiego, dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach – Dziedzicach Wanda Gryboś-Sznel.

Czytaj więcej: Podsumowanie X Jubileuszowej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Barwy jesieni"

Podsumowanie Konkursu Plastycznego "Uwolnić odblaski"

W dniu 16.06.2009r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Uwolnić odblaski”, organizowanego w ramach akcji szkoleniowych „LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły” w szkołach podstawowych w woj. pomorskim, powiecie bielskim, przemyskim, jasielskim.
Celem konkursu-akcji było wyrobienie nawyku noszenia odblasków przez dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz zwrócenie uwagi na problem rozpoznania i zrozumienia różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i skutków z nimi związanych. Konkurs promował zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wpływał na zainteresowanie dzieci i młodzieży tą problematyką, zarówno od strony zagrożeń m.in. wypadkami, jak odpowiednimi zachowaniami zgodnym z przepisami.Uczestnikiem konkursu mógł zostać uczeń szkoły podstawowej klasy I.
Organizatorem konkursu byli :
- Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku
- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
- Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
- Pałac Młodzieży w Gdańsku
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach (pomoc przy realizacji konkursu na terenie powiatu bielskiego)

Czytaj więcej: Podsumowanie Konkursu Plastycznego "Uwolnić odblaski"

Podsumowanie Konkursu Grafiki Komputerowej - VII edycja

W dniu 10.06.2009r. w Galerii ExLibris odbyło się podsumowanie kolejnej - VII edycji Konkursu Grafiki komputerowej "Kim jestem?-moje metamorfozy" pod patronatem Starosty Bielskiego, organizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach -Dziedzicach. Na konkurs wpłynęło 116 prac z 10 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z: Bielska –Białej, Bystrej, Mesznej, Gliwic, Chorzowa, Zabrza, Zabrzega oraz Czechowic-Dziedzic. Jury zadecydowało o przyznaniu 9 nagród oraz 12 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

Nagrodę Grand Prix zdobyła Magdalena Firlej z Gimnazjum im.Juliana Fałata w Bystrej (opiekun: Wiesław Tomaszek). Prace można oglądać w Galerii ExLibris przy Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

Prace można również obejrzeć w naszej internetowej galerii.

Czytaj więcej: Podsumowanie Konkursu Grafiki Komputerowej - VII edycja

Strona 27 z 29

Odsłon artykułów:
446395

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates