Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia istnienia placówki

W dniu 21 maja 2011r. w Domu Kultury w Porąbce odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia istnienia naszej placówki. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili goście reprezentujący
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Gminę Porąbka, Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach. Ponadto wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych, z którymi współpracujemy na co dzień prowadząc naszą działalność statutową na terenie całego powiatu bielskiego: Czechowic – Dziedzic, Porąbki, Kobiernic, Bujakowa, Kóz, Hecznarowic, Starej Wsi, Bestwiny, Kaniowa, Zabrzega, Ligoty, Międzyrzecza, Buczkowic, Rybarzowic, Godziszki, Mesznej, Bystrej i Szczyrku oraz osoby wspierające nasze działania, sympatycy ogniska, rodzice naszych wychowanków, dzieci i młodzież biorąca udział w prezentacjach artystycznych, nauczyciele POPP „Art.”. Uroczystość poprowadziła dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” – pani Wanda Gryboś-Sznel wraz z nauczycielami – Izabelą Caputą i Martą Janik-Kufel.

 

Czytaj więcej: Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia istnienia placówki

Wernisaż wystawy "Nasze Pasje" - IV edycja

W dniu 15.04.2011 r. odbył się wernisaż wystawy prac uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach. Miał on miejsce w Galerii ExLibris przy Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.
W tegorocznej, IV edycji "Naszych Pasji", udział wzięło 146 wychowanków POPP "Art.", uczęszczających na zajęcia plastyczne, ceramiki artystycznej, grafiki komputerowej, rękodzieła artystycznego. Wernisaż został uroczyście otwarty przez Panią Wandę Gryboś-Sznel - Dyrektora POPP "Art." w obecności Pani Ewy Kmiecik-Wronowicz - Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Renata Franasik-Członek Zarządu Powiatu Bielskiego oraz Pan Grzegorz Szetyński - Wicestarosta Bielski. Goście wręczyli uczestnikom wystawy symboliczne róże oraz zachęcili do rozwijania uzdolnień i zainteresowań. Obszerna prezentacja prac dzieci i młodzieży z różnych zajęć POPP „Art.” tworzy barwną i ciekawą „kompozycję wspólnych pasji” zarówno uczestników wystawy, jak i nauczycieli prowadzących poszczególne formy zajęć.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii!

Czytaj więcej: Wernisaż wystawy "Nasze Pasje" - IV edycja

Zaproszenie na wernisaż wystawy prac wychowanków POPP "Art."

Nasze Pasje - IV edycja

Prezentacje artystyczne dzieci uczęszczających na zajęcia gimnastyki art.

W dniu 28.03.2011r. w hali sportowej „Sokół” w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się prezentacje artystyczne dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia gimnastyki art. org. przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.” Programem i organizacją pokazu zajęła się pani Ewa Marecka-nauczyciel wspomnianych zajęć. Od wielu lat pani Ewa organizuje tego typu spotkania z rodzicami dzieci młodszych chcąc pokazać umiejętności i osiągnięcia dzieci, ale również charakter spotkań ma duży aspekt integracyjny dla rodzin i środowiska lokalnego.

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej - IX edycja

Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej - IX edycja pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Bielskiego, organizowany przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach.

Serdecznie zapraszamy!

Strona 23 z 29

Odsłon artykułów:
446397

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates