Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod Patronatem Starosty Bielskiego „Magia Beskidów”

W dniu 19.12.2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod Patronatem Starosty Bielskiego „Magia Beskidów” zorganizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” i Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. Dokonano przeglądu 385 prac z 30 szkół i placówek z terenu powiatu bielskiego. Przyznano 23 nagród i 40 wyróżnień. Podsumowanie miało bardzo uroczysty charakter, przybyli prawie wszyscy nagrodzeni laureaci konkursu wraz z nauczycielami rodzicami i dziadkami, za co serdecznie dziękujemy. Nagrody i dyplomy wręczali pani Anna Augustyniak – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, pani Alina Macher z Biura Promocji Powiatu Bielskiego oraz pani Wanda Gryboś-Sznel - Dyrektor POPP "ART.". Uczestnicy podsumowania mogli obejrzeć wystawę prac konkursowych oraz wysłuchać pięknych kolęd w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego, prowadzonego przez Panią Urszulę Szkucik-Jagiełkę. Wszyscy laureaci, rodzice oraz zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe kalendarze z pracami laureatów.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z FOTOGRAFOWANIEM WYDARZENIA

Organizatorzy konkursu: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach – Dziedzicach i Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej fotografują uczestników podsumowania Powiatowego Konkursu Plastycznego „Magia Beskidów” w dniu 19.12.2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach. Uczestnicy wchodzą na teren wydarzenia dobrowolnie i mogą zostać sfotografowani. Wykonujemy zdjęcia w celu promocji działań placówki oraz dokumentowania wydarzenia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu1. Fotografie będą zamieszczone na stronie www.popp-art.eu, fanpage’u „POPP „ART.” w serwisie Facebook oraz stronie www.powiat.bielsko.pl przez okres funkcjonowania serwisu. Poza wyżej wymienionymi serwisami, fotografie nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Czytaj więcej: INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z FOTOGRAFOWANIEM WYDARZENIA

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Magia Beskidów” pod Patronatem Starosty Bielskiego

W dniu 3.12.2019r. w siedzibie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej powołanej przez organizatorów konkursu plastycznego „Magia Beskidów”. Komisja w składzie:
p. Florian Kohut –artysta plastyk
p. Alina Macher – Biuro Promocji Powiatu Bielskiego
p. Jarosław Jesionka – Biuro Promocji Powiatu Bielskiego
p. Izabela Kowal – protokolant - POPP „ART.”
dokonała przeglądu i oceny 386 prac z 30 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu bielskiego: z Czechowic – Dziedzic, Ligoty, Bronowa, Zabrzega, Kobiernic, Czańca, Bujakowa, Kóz, Jaworza, Szczyrku, Mesznej, Bystrej, Iłownicy, Rudzicy, Starej Wsi. Jury zadecydowało o przyznaniu 23 nagród i 40 wyróżnień w następujących kategoriach wiekowych:

Czytaj więcej: Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Magia Beskidów” pod Patronatem Starosty Bielskiego

Warsztaty graficzno-ceramiczne 2019

W dniu 25.10 odbyły się warsztaty graficzno-ceramiczne w Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach dla wychowanków kół POPP „ART.” . W warsztatach brało udział 25 wychowanków z zajęć plastycznych  z Ligoty-Miliardowic i Czechowic-Dziedzic (opiekun: pani Dominika Paszek) oraz Zabrzega opiekun: pani Zofia Gawełek), grafiki warsztatowej (opiekun: pani Klaudia Grygierczyk), grafiki komputerowej (opiekun: pani Anna Kocur), ceramiki (opiekun: pani Marta Janik-Kufel) z Czechowic-Dziedzic. Celem warsztatów była integracja uczestników kół POPP „ART.” poprzez połączenie i zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi  tj. linorytem (grafika warsztatowa) i techniką wykonywania plastra z gliny (ceramika). Tematyka zajęć inspirowana była ciekawym stylem w sztuce współczesnej – Op-artem, który charakteryzuje się abstrakcyjnymi kombinacjami linii dającymi geometryczne złudzenia optyczne. Na pracach pojawiły się motywy abstrakcyjne, roślinne, zwierzęce i świąteczne. Pierwszy etap pracy związany był z przedstawieniem przykładowych prac graficznych i ceramicznych, omówieniem tematu i nowych technik, bezpiecznym posługiwaniem się narzędziami oraz projektowaniem wybranego motywu. Następnie uczestnicy zajęć tworzyli matryce graficzne w linoleum i odbijali je na papierze oraz  w glinie. Z plastra gliny tworzyli formy płaskie lub przestrzenne kubki ceramiczne. Spotkanie odbywało się w miłej, ciepłej atmosferze, która sprzyjała kreatywnym pomysłom i działaniom.  

 

GMINNY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas I-III pod tytułem „PĘDZLOMANIA… czyli ZMALUJMY COŚ”

18 października 2019 r. w Domu Kultury w Ligocie odbyła się II edycja Gminnego Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-III pod tytułem „PĘDZLOMANIA… czyli ZMALUJMY COŚ”. Konkurs zorganizowany został przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ligocie oraz Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” w Czechowicach-Dziedzicach we współpracy z Miejskim Domem Kultury „ŚWIT” w Czechowicach-Dziedzicach. Celem konkursu było poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań, wyobraźni uczniów oraz integracja środowisk szkolnych. Międzyszkolny konkurs plastyczny zorganizowany został z myślą o uczniach pierwszego etapu nauczania, wykazujących zainteresowanie tą dziedziną aktywności i czerpiących zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych. Zasady konkursu przypadły do gustu małym artystom i ich opiekunom – albowiem prace wykonywane były na miejscu, podczas trwania konkursu. Gościliśmy uczniów z 9 gminnych szkół: ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoły Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoły Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoły Podstawowej w Bronowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Ligocie, Szkoły Podstawowej w Zabrzegu oraz dzieci z naszej szkoły. Każdy uczestnik wykonywał jedną pracę konkursową w czasie 80 min. Tematy prac (w zależności od kategorii wiekowej) zostały podane i omówione na początku konkursu.

Czytaj więcej: GMINNY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas I-III pod tytułem „PĘDZLOMANIA… czyli...

Strona 3 z 31

Odsłon artykułów:
558547

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates