I Wiosenny Przegląd Taneczny

W dniu 21.03.2015r. w Domu Kultury w Kozach odbył się I Wiosenny Przegląd Taneczny Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach. W związku z szeroko prowadzoną ofertą zajęć tanecznych realizowanych w ramach POPP”Art.” (zajęcia w Starej Wsi, Bujakowie, Kobiernicach, Kozach, Czechowicach-Dziedzicach) pojawiła się potrzeba integracji zespołów poprzez zainicjowanie przeglądu kół tanecznych.
  Dzięki bardzo dobrej wieloletniej współpracy z Domem Kultury w Kozach, a także ogromnej przychylności dyrektora pana Marka Małeckiego, tegoroczny przegląd odbył się na terenie tej placówki. W imprezie wzięło udział 120 wychowanków. Prezentowały się zespoły: gimnastyki artystycznej „ Pink”, „Rainbow” i ”Reflex” z Czechowic-Dziedzic (opiekun pani Ewa Marecka), „”Gracjusie „ ze Starej Wsi (opiekun pani Teresa Nycz),  „Promenada” i „Błyskawica”  z Bujakowa, „Szase” z Kóz  (opiekun pani Małgorzata Borth-Mirocha),oraz „”Jump”, „Flexi”, „Hopdance”, ”XD” z Kobiernic (opiekun pani Izabela Caputa). Dyrektor POPP”Art.” pani Wanda Gryboś-Sznel wraz
z dyrektorem DK, panem Markiem Małeckim rozpoczęli przegląd witając zaproszonych gości w osobach:  posła na Sejm RP  pana Jacka Falfusa, pana Andrzeja Płonkę Starostę Powiatu Bielskiego, panią Barbarę Adamską- Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu, panią  Jolantę Konior - Kierownika Biura d/s Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, a także rodziców i przede wszystkim wszystkich uczestników prezentujących swoje umiejętności taneczne.
 Występy oceniane były przez jury, które brało pod uwagę  oryginalną choreografię,  ekspresje taneczną, harmonie synchronizacje ruchu, przekaz emocjonalny, oryginalna interpretacje muzyki, dynamikę prezentacji, wyraz artystyczny. Jednak najważniejszym celem  przeglądu było stworzenie uczestnikom zajęć tanecznych możliwości wspólnej prezentacji i integracji, dzielenia pasji i rozwijania wspólnych zainteresowań tanecznych. Szczególnie jest to istotne, kiedy zespoły pracują w różnych miejscowościach i  na co dzień nie mają możliwości wspólnych spotkań i prezentacji.
    Wszyscy uczestnicy przeglądu tanecznego dostali dyplomy, pamiątkowe plakietki, oraz dyplomy dla poszczególnych zespołów we wspomnianych wyżej kategoriach.  Dzięki temu, ze impreza nie miała charakteru typowo konkursowego,  panowała przyjazna  atmosfera   radości, dobrej zabawy - przegląd stał się płaszczyzną spotkania osób, dla których taniec jest pasją.

Odsłon artykułów:
523355

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates