Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego 2014

27 listopada 2014r. w Galerii ExLibris Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Cztery Pory Roku-inspiracją dla pejzażu, portretu, martwej natury, abstrakcji..." pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, zorganizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art.", Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

Komisja dokonała przeglądu i oceny 401 prac z  21 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z terenu miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Jury zadecydowało o przyznaniu 16 nagród i 20 wyróżnień w następujących kategoriach wiekowych:
przedszkola i "zerówki", szkoła podstawowa - klasy I-III, szkoła podstawowa - klasy IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Komisja Konkursowa zadecydowało również o zakwalifikowaniu do wystawy 44 prac plastycznych.
Wernisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród laureatom konkursu otworzyła Pani Wanda Gryboś – Sznel, dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach witając wszystkich przybyłych gości. Nagrody i dyplomy wręczyli Pan Paweł Mrowiec - Zastępca Burmistrza Czechowic-DZiedzic, Pan Grzegorz Wąsik - Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz pan Jan Grygierczyk- artysta plastyk z Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach –Dziedzicach, przewodniczący komisji jury. Na podsumowaniu konkursu obecna była także Pani Ewa Kmiecik-Wronowicz - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Pani Dominika Zych-Dyrektor Pałacu Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach. W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, laureatom konkursu wręczono  kalendarze z nagrodzonym, wyróżnionymi i zakwalifikowanymi pracami plastycznymi. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej (galeria czynna w godzinach pracy biblioteki).

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

I. Kategoria wiekowa:  przedszkola  i „zerówki”
Nagrody:
1.Mateusz Szkucik
 POPP „ART.” -zajęcia w Czechowicach-Dziedzicach
 Opiekun: Dominika Paszek
2. Weronika Paszek
 Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach –Dz.
 Opiekun: Jolanta Walaszek
3.Wojciech Walaszczyk
 Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach –Dz.
 Opiekun: Małgorzata Pijanowska

Wyróżnienia:
1.Alan Lorenc
Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach –Dz.
 Opiekun: Iwona Chromik, Bożena Sitarska
2.  Paulina Gniłka
 Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach –Dz.
 Opiekun: Dorota Mełeszko, Joanna Malicka
3.Maja Wajda
Przedszkole Publiczne nr 7 w Czechowicach –Dz.
 Opiekun: Liliana Walaszczyk

II. Kategoria wiekowa: szkoły podst. klasy I-III
Nagrody:
1. Anna Leśny
POPP „ART.” -zajęcia w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Dominika Paszek
2. Małgorzata Tittor
POPP „ART.” - zajęcia w Ligocie-Miliardowicach
Opiekun: Dominika Paszek
3. Dawid Dwojak
 POPP „ART.”  - zajęcia  w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Klaudia Grygierczyk

Wyróżnienia:
1.  Martyna Czyż
 POPP „ART.” -zajęcia w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Dominika Paszek
2. Marta Waleczek
Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Ilona Oślizło
3. Magdalena Folek
POPP „ART.” -zajęcia w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Dominika Paszek
4. Klaudia Łaś
Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Ilona Oczkowska
5. August Kiermasz
POPP „ART.”  - zajęcia przy LO w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Klaudia Grygierczyk

 III. Kategoria wiekowa: szkoły podst. klasy IV –VI
Nagrody:
1.Maja Dzida
POPP „ART.” -zajęcia przy Gimnazjum nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik
2. Natalia Kolasa
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dz.
Opiekun: Alojzy Markiel
3.Martyna Dudek
Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dz.
Opiekun: Alojzy Markiel
4.Sandra Gruszka
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Aleksandra Hoczek

Wyróżnienia:
1.Julia Wojtas
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Alojzy Markiel
2 .Julia Stopka
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Aleksandra Hoczek
3.Patryk Gloger
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
4. Zuzanna Wandzel
Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Alojzy Markiel
5. Tomasz Markowski
Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Alojzy Markiel
6. Oliwia Jagiełka
Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Aleksandra Hoczek
7. Julia Mikołajczyk
POPP „Art.” – zajęcia przy ZS w Zabrzegu
Opiekun: Zofia Gawełek


IV. Kategoria wiekowa: gimnazjum
Nagrody:
1.Zuzanna Pisarek
POPP „Art.” –zajęcia przy ZS w Zabrzegu
Opiekun: Zofia Gawełek
2. Dominika Krzywania
Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik
3. Paulina Karut
POPP „Art.” – zajęcia w Domu Kultury w Ligocie- Miliardowicach
Opiekun: Dominika Paszek

Wyróżnienia:
1. Julia Bobiec
Zespół Szkół wLigocie
Opiekun: Marzena Szklarska –Włosik
2. Wiktoria Wolny
POPP ”Art.” -zajęcia przy ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik
3. Klaudia Kasperek
POPP „Art.” – zajęcia ze świetlicą profilaktyczną „Zatoka” przy LO w Czechowicach-Dz
Opiekun : Anna Kanik

V. Kategoria wiekowa : szkoły ponadgimnazjalne
Nagrody:
1. Ewa Różycka
POPP”Art.” -zajęcia przy ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik
2. Paweł Świerczek
POPP”Art. -zajęcia przy ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik
3. Zuzanna Distel
POPP”Art.” -zajęcia w Domu Kultury w Ligocie -Miliardowicach
Opiekun: Dominika Paszek

Wyróżnienia:
1. Julia Kozik
POPP”Art.” -zajęcia przy ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik
2. Piotr Maga
POPP”Art.” -zajęcia przy LO w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik


Kwalifikacje do wystawy
I. Kategoria wiekowa – przedszkola  i „zerówki”
1.Wojciech Domański
  Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach –Dz.
   Opiekun: Iwona Chromik, Bożena Sitarska
2.Wojciech Kuś
   Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach –Dz.
   Opiekun: Małgorzata Zborowska, Anna Majewska
3. Paulina Gromala
   Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach –Dz.
   Opiekun: Małgorzata Zborowska
4. Emilia Falewska
   Przedszkole Publiczne w Ligocie
   Opiekun: Patrycja Drobik
5. Błażej Dziech
   Przedszkole Publiczne nr 3w Czechowicach –Dz.
   Opiekun: Joanna Wojtas

II. Kategoria wiekowa –klasy I –III
6. Magdalena Krótki
POPP „Art.”- zajęcia w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Dominika Paszek
7. Justyna Dziedzic
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach
Opiekun: Alojzy Markiel
8. Beata Więcek
Zespół Szkół w Ligocie
Opiekun: Marzena Szklarska- Włosik
9. Natalia Dygowska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dz.
Opiekun: Ilona Oślizło
10.Witold Szpyrka
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dz.
Opiekun: Aleksandra Hoczek
11. Aleksandra Wanot
POPP „Art.” – zajęcia w Domu Kultury w Ligocie – Miliardowicach
Opiekun: Dominika Paszek
12. Maja Trzop
Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dz
Opiekun: Alojzy Markiel
13. Adam Kędzior
POPP „Art.” –zajęcia przy LO w Czechowicac-Dziedzicach
Opiekun: Klaudia Grygierczyk\
14. Maja Pisarek
POPP „Art.” – zajęcia w ZS w Zabrzegu
Opiekun: Zofia Gawełek
15. Nataniel Zosuł
Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dz
Opiekun: Alojzy Markiel

II. Kategoria wiekowa –klasy IV –VI
16. Julia Golińska
Szkoła Podstawowa Nr2  w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Marzena Szklarska- Włosik
17. Konrad Włodarczyk
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dz.
Opiekun: Aleksandra Hoczek
18. Jan Paszek
Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach (3 prace)
Opiekun: Alojzy Markiel
19. Daniel Łopata
POPP „Art.” – zajęcia przy LO w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik
20.Julia Szary
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dz
Opiekun: Marzena Szklarska- Włosik
21. Julia Magiera
POPP „Art.” – zajęcia przy ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik
22. Kacper Kopec
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Aleksandra Hoczek
23. Katarzyna Romańczuk
Szkoła Podstawowa nr 7 w  Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Aleksandra Hoczek
24. Natalia Zagata
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Marzena Szklarska -Włosik
25. Wojciech Preisner
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie
Opiekun: Alicja Krupa
26. Beata Matura
Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Alojzy Markiel
27. Martyna Londzin
POPP „Art.” – zajęcia w ZS w Zabrzegu
Opiekun: Zofia Gawełek
28.Julia Fajfer
Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dz
Opiekun: Alojzy Markiel
29. Samanta Kaśniak
Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Alojzy Markiel
30. Maja Galus
Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dz
Opiekun: Alojzy Markiel
31.Weronika Jonkisz
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Marzena Szklarska -Włosik
32. Julia Rajtor
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Aleksandra Hoczek
33. Patrycja Gawlas
POPP „Art.” – zajęcia przy ZS w Zabrzegu
Opiekun: Zofia Gawełek
34. Marlena Prędkiewicz
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Aleksandra Hoczek

IV. Kategoria wiekowa –gimnazjum
35. Natalia Krótki
POPP „Art.” – zajęcia w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Dominika Paszek
36. Natalia Danel
POPP „Art.” – zajęcia w Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach
Opiekun: Dominika Paszek
37. Paulina Hullin
POPP „Art.” – zajęcia w Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach
Opiekun: Dominika Paszek
38. Paulina Weszka
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Czechowicach-Dz.
Opiekun: Ania Kanik
39. Wiktoria Moroń
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Czechowicach-Dz.
Opiekun: Grażyna Woryna-Szołtysek
40.Nikola Kłoda
POPP ”Art.” -zajęcia przy LO w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Anna Kanik
41. Kaja Fołta
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Czechowicach-Dz.
Opiekun: Elżbieta Szczypka
42 .Klaudia Kocur
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Czechowicach –Dz.
Opiekun: Anna Kanik
43. Jakub Kopeć
Gimnazjum Publiczne  Nr 1 w Czechowicach-Dz
Opiekun : Anna Kanik
44. Nikola Kłoda
POPP ”Art.” -zajęcia przy LO w Czechowicach-Dziedzicach
Opiekun: Klaudia Grygierczyk

Odsłon artykułów:
520569

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates