Podsumowanie VIII Edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Cztery pory roku... w kapeluszu"

W dniu 07.12.2017r. w Galerii ExLibris Fillii Nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste Podsumowanie VIII Edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Cztery pory roku... w kapeluszu - inspiracją dla pejzażu, portretu, martwej natury, abstrakcji..." pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, zorganizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART.", Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Dom Kultury i Wydział Promocji Urzędu Miasta w Czechowicach-Dziedzicach.

Na konkurs nadesłano 347 prac z 22 szkół i placówek oświatowych. Zadecydowano o przyznaniu 27 nagród, 25 wyróżnień i 29 kwalifikacji do wystawy w pięciu kategoriach wiekowych. Nagrody wręczali: PanKrzysztof Bergel - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, Pani Anna Augustyniak-Soj - Starszy Wizytator Kuratorium Ośwaity w Katowicach, Pan Jan Grygierczyk- artysta plastyk z Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Pani Wanda Gryboś-Sznel-Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "ART." w Czechowicach-Dziedzicach. Jak co roku, prace dzieci i młodzieży były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, co potwierdziła piękna wystawa, przygotowana przez nauczycieli kół plastycznych POPP "ART". Tradycją już jest, że efektem konkursu są wspaniałe kalendarze z wszystkimi nagrodzonymi pracami i piękne nagrody książkowe, ufundowane przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Odsłon artykułów:
520720

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates