III Wiosenny Przegląd Taneczny 2017

 

W dniu 18.03.2017r. w Domu Kultury w Kozach odbył się III Wiosenny Przegląd Taneczny Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach.  Kolejna edycja mogła odbyć się dzięki bardzo dobrej współpracy POPP „Art.” z Domem Kultury w Kozach oraz życzliwemu i wspierającemu działania ogniska Dyrektorowi panu Markowi Małeckiemu.
W imprezie wzięło udział  120 wychowanków. Zaprezentowały się zespoły:  z Kóz  i Bujakowa (opiekun pani Małgorzata Borth-Mirocha), gimnastyki artystycznej  z Czechowic-Dziedzic (opiekun pani Ewa Marecka) oraz zespół mażoretek  „Gracja”  ze Starej Wsi (opiekun pani Teresa Nycz)  Dyrektor POPP”Art.” pani Wanda Gryboś-Sznel wraz z dyrektorem Domu Kultury, panem Markiem Małeckim rozpoczęli przegląd witając zaproszonych gości:   panią Zofię Jonkisz - Pełnomocnika Zarządu ds. Oświaty, panią Barbarę Adamską- Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu, panią Annę Augustyniak-Soj - Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach,  a także rodziców i przede wszystkim uczestników prezentujących swoje umiejętności taneczne.

Na scenie zespoły prezentowały się w różnorodnych stylach tanecznych, a występy oceniało jury, które brało pod uwagę  oryginalną choreografię,  ekspresję taneczną, harmonię, synchronizację ruchu, pracę z rekwizytem, przekaz emocjonalny, oryginalną interpretację muzyki, dynamikę prezentacji, wyraz artystyczny. Tak jak w ubiegłym roku, najważniejszym celem  przeglądu było stworzenie uczestnikom zajęć tanecznych możliwości wspólnej prezentacji i integracji, dzielenia pasji i rozwijania wspólnych zainteresowań tanecznych. Wszyscy uczestnicy przeglądu tanecznego otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale, oraz dyplomy dla poszczególnych zespołów we wspomnianych wyżej kategoriach.  Taniec dziś jest istotnym elementem wychowania dzieci i młodzieży, daje możliwość realizacji, satysfakcji i odkrywania samego siebie. Przegląd po raz kolejny połączył osoby oddające swój czas i serce dla sztuki  jaką jest taniec.

Odsłon artykułów:
474715

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates