Piknik ART w Kozach 2017

W dniu 27.05.2017 na terenie ogrodów Pałacu Czeczów w Kozach  zorganizowany został po raz pierwszy "Majowy ART piknik".
Impreza przeprowadzona została  we współpracy z Domem Kultury w Kozach i odbyła się w ramach corocznego programu edukacyjnego
"Realizujemy swoje pasje i uczymy się kreatywności" realizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART." dla wychowanków
i środowisk lokalnych, gdzie odbywają  się cotygodniowe zajęcia, będące stałą ofertą placówki.

 

Spotkanie majowe miało na celu podkreślenie znaczenia zajęć pozalekcyjnych jako wartościowej formy edukacji , a także znaczący wymiar integracyjny dzieci, rodzin, nauczycieli  i mieszkańców Kóz. W ramach pikniku odbyły się warsztaty plastyczne : z linorytu, ceramiki, papieroplastyki, a także rozgrywki szachowe, gry zręcznościowe, mini zawody  sportowe, które budziły wiele radosnych emocji. Momentami szczególnie integrującymi wszystkich uczestników imprezy było  przeciągnie liny i  wspólne malowanie obrazu. Podczas trzygodzinnego spotkania prezentowały się zespoły POPP"ART": Młodzieżowa Orkiestra "Con Fuocco Band" i zespól wokalny "PeZet "pod opieka pani Urszuli Szkucik-Jagiełki oraz zespól taneczny "Promenada" pani Małgorzaty Borth-Mirochy. Podsumowaniem koncertu był  występ wokalny nauczycieli placówki pani Urszuli Szkucik-Jagiełki i pana Sławomira Błachuta. Przed Pałacem Czeczów odbyła się również wystawa prac malarskich, rysunków, linorytów, kolaży, ceramiki  wykonanych zarówno przez wychowanków, jak i nauczycieli POPP "ART." Gości powitał Starosta Bielski Andrzej Płonka, a cały piknik prowadziła dyrektor POPP "ART." Wanda Gryboś-Sznel wraz z dyrektorem Domu Kultury w Kozach Markiem Małeckim. Podczas pikniku obecni byli również: wicestarosta Grzegorz Szetyński, wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski, Barbara Adamska przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu, Zofia Jonkisz pełnomocnik Zarządu ds. Oświaty oraz Jolanta Konior kierownik Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Odsłon artykułów:
513350

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates