Podsumowanie Konkursu Plastycznego "Uwolnić odblaski"

W dniu 16.06.2009r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Uwolnić odblaski”, organizowanego w ramach akcji szkoleniowych „LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły” w szkołach podstawowych w woj. pomorskim, powiecie bielskim, przemyskim, jasielskim.
Celem konkursu-akcji było wyrobienie nawyku noszenia odblasków przez dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz zwrócenie uwagi na problem rozpoznania i zrozumienia różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i skutków z nimi związanych. Konkurs promował zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wpływał na zainteresowanie dzieci i młodzieży tą problematyką, zarówno od strony zagrożeń m.in. wypadkami, jak odpowiednimi zachowaniami zgodnym z przepisami.Uczestnikiem konkursu mógł zostać uczeń szkoły podstawowej klasy I.
Organizatorem konkursu byli :
- Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku
- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
- Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
- Pałac Młodzieży w Gdańsku
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach (pomoc przy realizacji konkursu na terenie powiatu bielskiego)

Laureaci konkursu – zdobywcy I, II i III miejsca i 7 wyróżnionych otrzymali nagrody rzeczowe .
(rower, rolki, kaski ochronne, plecaki, ochraniacze, zestawy gier)
Szkoła do której uczęszcza zwycięzca konkursu - Laureat I nagrody, Kinga Klocek - otrzymała specjalną nagrodę rzeczową od Grupy LOTOS S.A. – 5 rowerów.
Nagrody wręczali: Zastępca Burmistrza p. Maciej Kołoczek, przedstawiciel Grupy LOTOS,
p.Łukasz Oleksik, aspirant sztabowy z Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Bielsku-Białej p. Wiesław Gołuch, dyr. POPP „Art.’” W.Gryboś-Sznel, protokół odczytała p. Marta Janik-Kufel.
Nauczyciele i dzieci ze zwycięskiej szkoły przygotowali program artystyczny i mini konkursy dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miłym akcentem kończącym uroczystość było wręczenie przez dyrektor szkoły –p. Jadwigę Wizner listu z podziękowaniem przedstawicielowi firmy LOTOS
p. Łukaszowi Oleksikowi.Było dużo zabawy i radości z otrzymanych nagród.

Odsłon artykułów:
513346

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates